Domov Aktivno življenjeRekreacija Gibanje je življenje!

Gibanje je življenje!

6 ogledov

Vsako leto 10. maja obeležujemo Svetovni dan gibanja, katerega ključni cilj je spodbujanje telesne dejavnosti in zviševanje deleža telesno dejavnega prebivalstva v vseh okoljih in v prostem času. Letošnje geslo je »Gibanje je življenje! Maj – mesec telesnih aktivnosti«. Redna in zadostna telesna dejavnost namreč pozitivno vpliva tako na zdravje posameznika kot na njegovo splošno dobro počutje. »Nacionalni in tudi mednarodni podatki raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju, ki jo je leta 2010 že tretjič izvedel Inštitut za varovanje zdravja, financiralo pa Ministrstvo za zdravje RS, kažejo, da je premalo mladostnikov redno in zadostno telesno dejavnih,« poročajo na Inštitutu za varovanje zdravja.

Po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije bi morali biti mladostniki zmerno do intenzivno telesno dejavni vsaj eno uro na dan vse dni v tednu. Redna telesna dejavnost je namreč ključna za njihov razvoj, zdravje in splošno dobro počutje, saj med drugim vpliva na telesni in gibalni razvoj, na kognitivne sposobnosti, preprečuje zgodnji začetek večine kroničnih nenalezljivih bolezni v dobi mladostništva in varuje pred razvojem različnih odvisnosti. Žal je raziskava HBSC ugotovila, da je redno telesno dejavna le petina slovenskih mladostnikov, kar Slovenijo med 39 sodelujočimi državami uvršča na sredino lestvice. Na prvem mestu so mladostniki z Irske, kjer je redno telesno dejavnih 31 odstotkov deklet in kar 43 odstotkov fantov, na zadnjem mestu pa je Italija s sedmimi odstotki redno telesno dejavnih deklet in desetimi odstotki fantov.

Na Inštitutu za varovanje zdravja tako ugotavljajo, da posebno pozornost namenimo telesni dejavnosti deklet. Ob tem moramo omogočiti brezplačno ali cenovno ugodno telesno dejavnost, zagotoviti varno okolje za igro in telesno dejavnost ter ozaveščati vse generacije o pomenu gibanja. Več pozornosti in aktivnosti pa moramo zato usmeriti v spodbujanje in omogočanje telesne dejavnosti družin, tudi tistih s slabšim socialno-ekonomskim položajem.

 

Albert Seliškar

© Vse pravice pridržane | Tridea d.o.o., Podkraj pri Zagorju 3A, 1410 Zagorje ob Savi