Trnova, a zadovoljna pot do samooskrbe

S težavami zagotavljanja prehranske varnosti se v Sloveniji in v svetu v zadnjem času ukvarja vse več ljudi, ki so se začeli zavedati resnosti problematike pomanjkanja domače pridelave, predvsem hrane rastlinskega izvora, torej zelenjave, žita, in sadja. V Sloveniji je namreč stopnja samooskrbe v dvajsetih letih padla iz 87 pod 40 odstotkov, nekateri viri navajajo pri zelenjavi padec samooskrbe že pod 30 odstotkov. Podatki bi nas potrošnike, strokovnjake in vse, ki tukaj bivamo, morali skrbeti in voditi k razmišljanju, kako najti pot do višjega deleža samooskrbe.

V Mariboru je lani z začetkom Evropske prestolnice kulture 2012 in z Urbanimi brazdami, ki jih vodi dr. Marta Gregorčič, začel teči ekološki sklop projektov, kjer se z ozaveščanjem javnosti in predvsem konkretnim izvajanjem dobrih praks pristopa k reševanju problematike samooskrbe. Na eni strani je cilj doseči krepitev zdravega odnosa sobivanja kmečkega in urbanega prebivalstva, po drugi pa ohranjati kulturno dediščino naših prednikov, z vsemi potenciali podeželja. V ospredje bo potrebno postaviti spodbujanje sonaravnega kmetovanja – trajnostne lokalne preskrbe, ter ohranjanja in uporabe avtohtonih in udomačenih kulturnih rastlinskih vrst. Pomemben del aktivnosti teče tudi pri vzpostavitvi prvega skupnostnega urbanega vrta v Sloveniji, kjer bodo tudi vrtičkarji v mestu lahko poskrbeli za osnovne potrebe po varni in zdravo pridelani, živi hrani iz svojega vrta.

Semenska knjižnica
Človek je že od nekdaj vedno stremel k iskanju novih neznanih stvari, tudi rastlinskih vrst, ki jih je odbiral, križal in jih potem uporabljal za prehrano. Po navedbah FAO se je skozi zgodovino v prehrani uporabljajo prek deset tisoč vrst kulturnih rastlin, danes pa ocenjujejo, da je 90 odstotkov svetovnih potreb po hrani pokritih z le okoli 120 rastlinskimi vrstami. Na žalost stanje v Sloveniji ni nič drugačno, izgubili smo že tri četrtine svojih avtohtonih in udomačenih kulturnih rastlinskih vrst. Vendar je za samooskrbo zelo pomembno predvsem to, da imamo na razpolago prav avtohtona vitalna semena rastlinskih vrst. V krizah, ki se nam približujejo, kjer smo odvisni od uvoza hibridnih semen, nam tudi površine, če nimamo lastnega semena, ne koristijo kaj dosti.

Iz stanja v katerem se nahajamo, zaradi potreb po ohranitvi še obstoječih sortah semen in drugih rastlinskih materialov kulturnih rastlin, se je začel razvijati projekt Semenske knjižnice, katerega uspešno strokovno vodi in usmerja Mateja Koler. S semensko knjižnico bomo lahko zavarovali biotsko pestrost kulturnih rastlin ter njihovo uporabo ponovno razširili. V tem času se je že vzpostavila osnovna zbirka semen kulturnih rastlin s herbarijem, lastniki semen pa so se povezali v društvo Varuhi semen. Že samo ime nam pove vse – lastniki semen ali tisti, ki bi to želeli postati, lahko semena dobite v varstvo in zanje v skladu s pravili skrbite, kar pomeni, da skrbite za njihovo zdravo razmnoževanje, pri tem pa upoštevate vse smernice Varuhov semen, da se vam rastline ne bodo križale in bodo zdrave prešle iz rok v druge roke.

Trajnostna lokalna preskrba
Naslednji korak od semen je usmerjen na njive in na kmetije, torej k trajnostni lokalni preskrbi. Skupina raziskovalcev je stopila na teren, na območje Slovenskih goric v začetku lanskega leta z željo, da se poskuša v Mariboru oblikovati preskrba meščanov, v prvi vrsti predvsem najmlajših, v vrtcih in šolah, s sezonsko, živo hrano iz mestnega zaledja, torej lokalnega območja. S še obstoječimi kmetijami smo začeli razmišljati in prebujati zavest o pomenu majhnih tradicionalnih kmetij, ki so bile v preteklosti na tem območju številne, danes pa lahko tiste, ki se še ukvarjajo s kmetijstvom kot osnovno dejavnostjo, preštejemo na prste. Skozi eno leto trdega dela, zakonodajnih omejitev trženja pridelkov in izdelkov v javne zavode, nizkih odkupnih cen, ki jih narekujejo velika uvozno-izvozna podjetja, nizki stopnji ozaveščenosti prebivalstva o pomenu lokalne pridelave hrane, problematiko uporabe domačih sort semen ... smo uspeli vzpostaviti prvo organizirano kooperativo kmetov, po načelih socialnega podjetništva, z imenom Zadruga Dobrina ter imenovali predsednico Suzano Črnčec. Prednostna naloga zadruge je kmetijam približati ekološko kmetovanje ter jim omogočati čim obsežnejša izobraževanja s tega področja. Z 9. majem 2012 bo Zadruga Dobrina na območju Maribora začela tudi s prodajo tedenskih zabojčkov sezonske zelenjave in sadja ter drugih izdelkov, vse od domačega kruha, jajčnih testenin in jajc, olja, predelane zelenjave ..., s katerimi bo meščanom ponudila svežo, sezonsko hrano, s kratko transportno potjo, obenem pa skrbela za zdravo ekonomijo na lokalni ravni. Zadruga je že takoj po ustanovitvi konec lanskega leta, začela odkupovati pridelke in izdelke s kmetij. Izdelke, ki jih zadruga odkupi, pobere po terenu od kmetov, dostavlja v javne zavode OŠ in vrtce ter domove starejših občanov. Zadruga bo delovala v okviru Centra alternativne in avtonomne produkcije, kjer bo odprla trgovinico, ob kateri bo tudi skladišče.

Skupnostno urbano vrtnarstvo
Prvi Skupnostni urbani vrt na približno enem hektarju zemljišča, ki ga je v najem oddala Mestna občina Maribor, predstavlja pilotni projekt razvijanja skupnostnih ekoloških vrtov v Sloveniji. 85 vrtičkarjev Skupnostnega urbanega vrta je že ponosno zasadilo svoje motike in lopate v zemljo ter začelo s pripravami na zasajevanje, obenem pa skozi celo zimsko obdobje sodelovalo pri izobraževanjih o ekološki pridelavi zelenjave, urejanju vrtov, pripravi zemlje, komposta in drugega. Z gotovostjo lahko trdimo, da tovrstni primeri prispevajo k vzpostavitvi odnosa do zemlje in okolja, novo percepcijo do javnih površin, nudijo prostor za otroško igro, rekreacijo in nehote izboljšujejo tudi zdravje in počutje ljudi ter odnos do lokalno pridelane hrane. Na vrtu so k oblikovanju, pod vodstvom koordinatorja Urbanih brazd Mateja Zonte, pristopili različni strokovnjaki. Vrt je zasnovan tako, da ga obkrožajo domače sorte sadnega drevja in grmičevja v skupni rabi, skupnostni večnamenski objekt, tipske lope, igrala za otroke, dvignjene grede za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi ter prostor za čebelje panje. Dolgoročno bodo vrtovi pristopili tudi k vzpostaviti prvih certificiranih ekoloških vrtov v Sloveniji in poskrbeli, da vrtičkarji ne bodo nosili krivde za nenadzorovano onesnaževanje okolja s pesticidi in umetnimi gnojili.

Ljudje se včasih premalo zavedamo kako pomembna je kmetijska dejavnost in podeželje, na katerega lahko vsi skupaj pozitivno vplivamo s svojim načinom življenja. Le zaznati moramo prednosti, ki nam jih prinaša, to posredovati kmetijam, jih poiskati ter vzajemno z njimi graditi poti do samooskrbe.

 

Milojka Fekonja

Zadnji članki: Eko in bio

Upihni lučko – in želja se ti bo izpolnila!

Kategorija: Eko in bio
Marec 15, 2021
Nekoč, ko otroci še nismo imeli pametnih telefonov in elektronskih tablic, smo se igrali brez televizije, na dvoriščih in travnikih. In ko je regrat porumenil travnike, smo komaj čakali, da so se na cevkah cvetovi spremenili v lučke. Saj veste, sive kepice iz…

Narava počasi odpušča storjene napake

Kategorija: Eko in bio
September 07, 2018
Septembra obeležujemo mednarodni dan zaščite ozonske plasti, zato smo Tanjo Cegnar iz Agencije RS za okolje prosili, da nam podrobneje pojasni lastnosti ozona, visoko reaktivnega plina. Le-ta je lahko koristen ali pa našemu zdravju škodljiv, odvisno od tega,…

Ravnanje z odpadki na dopustu

Kategorija: Eko in bio
Avgust 26, 2018
Na dopustu in na potovanjih ohranimo dobre navade ločevanja odpadkov, pa čeprav imamo s tem več dela kot doma, kjer so pravila ustreznega ravnanja že utečena. Dober zgled so nam lahko japonski navijači, ki so na svetovnem nogometnem prvenstvu pred štirimi…

Ekološki izdelki in oblačila

Kategorija: Eko in bio
Februar 18, 2018
Nova trgovina La Passage na mestni tržnici v Celju s svojo široko in izbrano ponudbo najnovejših modnih trendov, oblačil za ženske, moške in najmlajše, priznanih svetovnih modnih blagovnih znamk v prijetnem okolju ustvarja zadovoljstvo kupcev. V trgovini…

Dosledno ločujmo tudi na dopustu

Kategorija: Eko in bio
Julij 12, 2017
Poleti si vzamemo čas zase in se sprostimo. A to ne pomeni, da opustimo pravilno in dosledno ločevanje odpadkov in odpadne embalaže. V naravnem okolju ni poletnih počitnic, zato moramo za ohranjanje njegove čistoče in naravnih virov skrbeti vsak dan na vseh…

Za manj plastičnih vrečk

Kategorija: Eko in bio
Junij 22, 2017
Ste kdaj prešteli, koliko plastičnih vrečk ste prinesli domov po večjem nakupu živil? Nekaj ste jih uporabili pri sadju in zelenjavi, kakšno ste dobili pri mesarju, pri blagajni pa še eno ali dve, da ste vanje pospravili zamrznjene stvari ali plastično posodo…

Tudi poleti ločujmo dosledno in kupujmo premišljeno

Kategorija: Eko in bio
Junij 22, 2017
Pred nami so topli, poletni dnevi, ko si vzamemo čas za daljši oddih. Lepe sončne dni izkoristimo za druženja in piknike, uživamo na morju, v gorah, ob rekah, na potovanjih. Veliko časa preživimo na poti z avtomobili, avtodomi, avtobusni, vlaki, letali ...…

Pravilno je ločevanje po posameznih materialih

Kategorija: Eko in bio
Junij 22, 2017
Embalaža je postala del našega vsakdana. Prav tako njeno pravilno ločevanje. A pogosto naletimo na embalažo, ki ni izdelana zgolj iz enega materiala, pač pa iz več materialov in to celo takih, ki ne spadajo v isti zabojnik ali vrečo. Kaj naredimo v tem…

Kupujmo in odlagajmo z glavo

Kategorija: Eko in bio
Junij 20, 2017
Izdelki so danes drugače pakirani kot pred desetimi leti. Enote so manjše in embalaža je bolj všečna. Predvsem pa je je veliko več. Odgovornost nas kupcev je, da najprej premislimo, kaj kupujemo. In naš skupni cilj je, da je odpadkov čim manj. Če pa ti…

Dom brez odpadkov

Kategorija: Eko in bio
May 12, 2017
Pogovor s Katjo Sreš iz društva Ekologi brez meja nas je še dodatno opomnil, kaj vse še lahko, poleg recikliranja odpadkov, naredimo za našo naravo. Drobni koraki prinašajo velike spremembe in njim nasproti stopami vsakič, ko se odrečemo nepotrebni embalaži,…

Lasten vrtiček ni le modna muha, je nuja

Kategorija: Eko in bio
April 11, 2017
Hrana postaja strateška dobrina, saj zajema tako varovanje zdravja ljudi kot tudi varovanje okolja. V osnutku Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva je zapisano, da postaja zagotavljanje nacionalne in globalne…

Pozor(!)ni na okolje

Kategorija: Eko in bio
Marec 06, 2017
Namen akcije Pozor(!)ni na okolje je osveščati partnerji o pravilnem ravnanju z okoljem, opozarjati na nepravilnosti pri vsakdanjem odnosu do okolja in spodbujati k razmisleku o tem, kaj lahko za okolje stori vsak posameznik. Ambasador kampanje, Boštjan…

Zdravi, ekološki pridelki

Kategorija: Eko in bio
Januar 23, 2017
Kot porabniki se vsakodnevno srečujemo z veliko izbiro izdelkov. Tudi trg ponudbe in povpraševanja po ekološko pridelanih živilih se je v zadnjem času spremenil in razvil. Na policah trgovin so se zgodile pomembne spremembe. Hipermarketi, drogerije,…

Zakaj je pomembno, da odpadke oddajamo ločeno?

Kategorija: Eko in bio
Januar 13, 2017
Zelo pomembno je, da s pravilnim ločevanjem omogočimo reciklažo čim več odpadkov, saj lahko le na ta način ponovno uporabimo nastale surovine. Napačno odlaganje odpadkov med drugim lahko predstavlja veliko nevarnost za okolje in zdravje ljudi. Odpadna…

Reciklirajmo odpadne materiale, ohranjajmo naravne vire

Kategorija: Eko in bio
Januar 11, 2017
Na Zemlji od nekdaj vse kroži. Vse ima svoje mesto in svoj namen. Vse je v naravnem ravnovesju. No, bilo je v ravnovesju, dokler človek ni začel pretirano izkoriščati naravne vire, ki se ne morejo dovolj hitro obnavljati v tolikšnih količinah, kot jih mi…

Kreativnost okoljsko osveščenih dijakov: stare kravate za rock in EKOsveče za praznične dni

Kategorija: Eko in bio
December 22, 2016
Okoljska odgovornost na slovenskih srednjih šolah, ki sodelujejo v Goodyearovi kampanji Pozor(!)ni za okolje, narašča. To kaže Anketa o okoljskih aktivnostih šol*, ki v letošnjem šolskem letu sodelujejo v projektu. Glas letošnje kampanje Boštjan Gorenc –…

Zanimiva dejstva o plastenkah

Kategorija: Eko in bio
September 26, 2016
Vemo, da je odpadne plastenke PET mogoče predelati in iz njih izdelati nove plastenke z enakim namenom uporabe. Z doslednim in pravilnim ločevanjem vedno in povsod poskrbimo, da ne bodo obremenjevale okolja, pač pa bodo vir surovine za nove izdelke. Katja…

Spodnje perilo iz bambusa

Kategorija: Eko in bio
Junij 26, 2016
Med ekološko osveščenimi potrošniki, ki zavestno skrbijo za svoje dobro počutje in zdravje, postaja perilo iz bambusa vse bolj iskano. Bambus navdušuje s svojimi odličnimi lastnostmi, perilo iz bambusa je zdravo, prijetno za nošenje ter okolju in uporabniku…

Kmetje in čebelarji – naši partnerji

Kategorija: Eko in bio
Februar 15, 2016
Ni prijetno spremljati novice po različnih medijih, kako je ta ali ona hrana takšna ali drugačna, kaj vse se nahaja v medu in v propolisu, kaj najdemo v mesnih izdelkih in še in še. Dobiš občutek, da so se vsi zarotili proti tebi, da komaj čakajo, da te…

Ekološko obnašanje tudi na cesti

Kategorija: Eko in bio
Januar 21, 2016
Potrebujemo vozila z učinkovito porabo goriva, vlaganje v sistem javnega prevoza in reciklažo že uporabljenih delov Dobra večina slovenskih predstavnikov milenijske generacije (62,1 %) je prepričana, da bi morala biti v središču trajnostnih prizadevanj…
Jan 15, 2016 2391

Skrb za okolje tudi na cesti

Pritiski na gumarsko in avtomobilsko industrijo so vse večji. Raziskava…
Dec 09, 2015 2484

Novoletne zaobljube za manj odpadkov

Katja Udovič, Unirec, d. o. o. Pred vrati so božično-novoletni prazniki, ki jih ponavadi…
Default Image
Dec 09, 2015 2503

Krožno gospodarjenje in veseli december

Vedno znova krasimo drevesce, jelko ali smrečico. In če so si drevesca vsako leto bolj…
Oct 25, 2015 2529

Trgovska pogajanja

Nekaj več kot leto je tega, kar so slovensko in evropsko javnost vznemirile informacije o…
Oct 13, 2015 2682

Stara plastenka za nov inkubator

To jesen se že drugič začenja vseslovenski ozaveščevalno-humanitarni projekt Jaz, ti mi,…
Sep 19, 2015 2453

Ločujmo odpadke tudi v novem šolskem letu

Ločujmo odpadke tudi v novem šolskem letu Septembra so vrata ponovno odprle osnovne in…
Aug 29, 2015 2949

Zelena arhitektura

Besedna zveza zelena arhitektura se nam zdi samoumevna, saj arhitekturo razumemo kot…
Aug 25, 2015 2705

Na prvem mestu je skrb za človeka in naravo

Katarina Kimovec Kako poskrbeti za čisto perilo, a ne ogrožati lastnega zdravja in…
Aug 20, 2015 2713

Pritiski na gumarsko in avtomobilsko industrijo

Raziskava "ThinkGoodMobility", ki jo je med bodočimi slovenskimi znanstveniki, inženirji…
Jul 14, 2015 2551

Ločujmo odpadke tudi na piknikih in dopustu!

Katja Udovič, Unirec d.o.o. Vsako leto težko pričakujemo sproščene počitniške dni, ko se…
May 13, 2015 2853

Barbio's, vrhunski zelenjavni in zeliščni eko izdelki

Z Barbaro Meža, ustanoviteljico podjetja Barbio's, smo se pogovarjali o njihovih…
Default Image
Apr 08, 2015 3042

Biološka čistilna naprava

Odstranjevanje odpadnih voda je na področjih, kjer se ne bo gradilo javno omrežje, zaradi…
Apr 08, 2015 3079

Kam gredo naša zdravila?

Farmakološko aktivne snovi (FAS) so heterogena skupina snovi, sestavljena predvsem iz…
Apr 08, 2015 3439

Medovite rastline

Spominjam se, kako smo v rosni mladosti brez televizorja in računalnikov z odprtimi usti…
Mar 14, 2015 2803

Živimo zaradi ekosistemskih storitev

Naravno okolje ustvarja vire, ki omogočajo naše življenje, torej hrano, vodo, zrak,…
Mar 10, 2015 3358

Lokalno in ekološko je bolj zdravo

Kot porabniki se vsakodnevno srečujemo z veliko izbiro izdelkov. Tudi trg ponudbe in…
Feb 17, 2015 3510

Darila z dodano vrednostjo

Bojana Zmazek Mesec, voditeljica in ustanoviteljica centra Znanje iz narave SOWELU je s…
Nov 11, 2014 3218

Globalizacija oblikovanja

Zadnje čase je moderno, da študentje želimo pobegniti v tujino. Poznam jih veliko, ki se…
Oct 13, 2014 3371

Prednosti, ki jih nudi les

Drevesa so na zemlji že milijone let in so bistveno starejša od človeka. To pomeni, da je…
Sep 15, 2014 3210

Čiščenje odpadnih voda na naraven način

Rastlinske čistilne naprave so...Ustrezne so za vikend hiše in turistične objekte, kjer…
Jul 10, 2014 4251

Ekosistemske storitve

Človek se uči vse življenje. Tako sem ne dolgo tega izvedel za »ekosistemske storitve«.…
Jun 25, 2014 3291

Razvoj EKO potrošnje

Družba GfK Slovenija spremlja trende na področju razvoja kupcev in ker v zadnjem času EKO…
Apr 11, 2014 3750

Sonce greje ... najceneje!

Koliko bolj srečne se počutimo, če sije sonce, če je le malo oblačkov na nebu, če je vse…
Mar 20, 2014 5307

Naravna oblačila

Oblačila za nežno otrokovo kožoZaradi zavedanja o vse večjem onesnaževanju in uporabi…
Feb 12, 2014 5036

Strup, ki ga oblečemo

Veliko je že bilo prelitega črnila o tem, kako strupena so naša oblačila. Večina jih naj…
Dec 05, 2013 7362

Naravni čistili - kis in limona

Naravni čistili – kis in limonaKis je vsestransko in povsem naravno čistilo. Vse kar…
Nov 29, 2013 3872

Ekovrtovi

Že tretje leto zapored je Inštitut za trajnostni razvoj izvedel program Šolski ekovrtovi,…
Nov 18, 2013 5125

Najmočnejša rastlinska vlakna

NAJMOČNEJŠA RASTLINSKA VLAKNA Star slovenski rek dokazuje, da je bila v časih naših…
Nov 01, 2013 4307

Živeti čisto in zdravo

S tem, da vzdržujemo lastno čistočo, našega okolja v katerem živimo in naših oblačil s…
Sep 20, 2013 4587

Eko hiše

Živeti z naravoEko hiše so način življenja Izraz »eko« naj bi označeval nekaj okolju…
May 13, 2013 3280

Neprecenljiva pomembnost ekoloških živil

Zdravje, ki je osnova vsega dobrega v življenju, se začne pri prehrani. Kalček v svojih…
Mar 22, 2013 2117

22. marec - svetovni dan voda!

Svetovni dan voda, letos v znamenju mednarodnega leta sodelovanja na področju voda…
Jun 19, 2012 1972

Na poti »zelenega« slehernika

Glavna tema letošnjega svetovnega dneva varstva okolja je Zeleno gospodarstvo. Izkušnje…
May 31, 2012 6516

Varuhi semen skrbijo, da stare, avtohtone in udomačene sorte ne bodo odšle v pozabo

Eko Vila O pomenu pestrosti in vrednosti starih sort kulturnih rastlin za lokalno…
Apr 10, 2012 2252

Trnova, a zadovoljna pot do samooskrbe

S težavami zagotavljanja prehranske varnosti se v Sloveniji in v svetu v zadnjem času…
Feb 27, 2012 2023

Z ekološko pridelanim ječmenom do boljšega imunskega sistema

Dr. Yoshihide Hagiwara, znanstvenik, inovator in ustanovitelj enega največjih…
Jun 23, 2011 2979

Varovanje pred svetlobnim onesnaževanjem v Sloveniji

Andrej Mohar in Erika Pogačnik Zemlja iz dneva v dan postaja svetlejša. Ko se znoči,…
Jun 02, 2011 3058

Ekološka živila: edini odgovor je DA

Bojan Petkovšek Vse, kar potrebujemo, najdemo v živilih, ki so pridelana in predelana…