Na poti »zelenega« slehernika

Glavna tema letošnjega svetovnega dneva varstva okolja je Zeleno gospodarstvo. Izkušnje trenutne finančne in ekonomske krize nakazujejo, da gospodarstvo ne more več poslovati tako, kot je doslej. Novo, zeleno gospodarstvo je zato predlog za alternativni in bolj trajnostni način poslovanja.

Kot v svojem poročilu ugotavlja Metka Pograjc iz državnega statističnega urada, pProgram Združenih narodov za okolje opredeljuje zeleno gospodarstvo kot možnost za večjo blaginjo ljudi in socialne pravičnosti, hkrati pa kot možnost za bistveno zmanjšanje tveganja za okolje in ekološke pomanjkljivosti. To pomeni, da le zeleno gospodarstvo lahko z rastjo dohodkov in zaposlovanja poganja javne in zasebne naložbe, ki zmanjšujejo emisije ogljika in drugih onesnaževal, povečujejo energetsko učinkovitost in učinkovitost virov in preprečujejo izgubo biotske raznovrstnosti ter storitev ekosistemov.

Naložbe za varstvo okolja so v Sloveniji v letu 2010 znašale 408 milijonov evrov ali za 22 odstotkov več kot v letu prej. Tekoči izdatki za varstvo okolja so v letu 2010 znašali 422 milijonov evrov ali pet odstotkov več kot v letu 2009. Od leta 2001 do leta 2010 so se investicije povečale za več kot 136 odstotkov, tekoči izdatki pa za več kot 173 odstotkov.

Naložbe v zaščito okolja so naložbe, ki se obrestujejo. Ne nujno naši generaciji, zagotovo pa tistim, ki prihajajo. Dolžni smo jim zapustiti čim manj obremenjeno naravno dediščino. Začeti in nadaljevati pa moramo pri sebi, pri svoji energijski potratnosti, svojem ogljičnem odtisu in svojih komunalnih odpadkih.

Že en sam človek lahko premakne ogromno kolesje. Na bolje!

 

Albert Seliškar