Uspešna metoda reševanja konfliktov

Konflikti so neizbežen del življenja, a pomembno je, kako se ga lotimo reševati. Včasih sami ne zmoremo in potrebujemo pomoč, ki nam jo lahko nudijo tudi strokovnjaki s pomočjo mediacije. Proces je prisoten tako v družinah, šolah, podjetjih, uporablja se v gospodarstvu, delovnem pravu, potrošniških sporih in še bi lahko naštevali.

Mediacija se je kot oblika sporazumnega reševanja sporov ni nekaj novega, ne gre za trenutnioz. novodobni trend, saj se je začela pojavljati že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja v Združenih državah Amerike. Od tam se je dober glas o njenem učinku začel precej hitro širiti tudi po ostalih deželah v svetu, pri čemer Slovenija ni bila nobena izjema.

Mediacija ali posredovanje v sporu je proces, ki ga usmerja mediator in v katerega se sprte strani ali strani, ki imata določeno sporno področje ali vprašanje, vključita prostovoljno z namenom iskanja rešitve. Sprejemanje kompromisov je precej večje ob podpori strokovnjaka, ki zna usmerjati vpleteni osebi k iskanju kompromisa, se pravi na pot obojestranskega zadovoljstva. To mediator doseže s pogovorom, v okviru katerega osebe izrazijo probleme, želje in se aktivno vključujejo v reševanje težav. Naloga mediatorja ni zagovarjati eno in kritizirati drugo, temveč zavzeti nevtralno držo in se vsebinsko ne opredeljevati. Skrbi za sodelovanje med strankama, ki sta v sporu ter skuša na strokoven način doseči odpravo nesoglasij.

Poznamo več vrst mediacij, in sicer transformativno mediacijo (preoblikovalno), facilitativno (pospeševalno) in evaluativno (ocenjevalno). Ne glede na vrsto, vsaka poteka na način, v katerem se ohranja dostojanstvo in spoštljivosti, pri procesu ni žalitev, groženj in nasilja, saj temelji odnos na sporočanju in poslušanju.. Srečanja, ki so lahko skupna ali/in ločena, potekajo ob vnaprej dogovorjenih terminih, vsebina teh srečanj pa je zaupna.

Mediacija je uspešna takrat, kadar je dosežen sporazum oz. če sta udeleženca prišla do za njiju sprejemljivega oz. pozitivnega izida. Ob pozitivnem zaključku se udeleženci z mediatorjem pogovorijo tudi o možnih oz. potrebnih nadaljnjih korakih za udejanjanje doseženega sporazuma in z njim pogosto še ostanejo v kontaktu.

 

Ostali članki iz teme psihologija

Jan 06, 2020 336

Znani so nagrajenci praznične nagradne igre

Nagradna igra, ki nam je popestrila zimski praznični čas, se je iztekla. Sreča se je…
Dec 24, 2019 338

Kako uspešno preživeti praznike brez stresa

Prazniki naj bi bili čas za družino, za prijatelje in dobrodelnost. Čas veselja,…
Dec 02, 2019 497

Verjemite vase in v svojo vizijo

Ana Kersnik Žvab, poznana tudi pod imenom Devayani, ki se je že večkrat dokazala v svetu…
Dec 02, 2019 587

EUSTRES - pozitivni stres

Vsak dan se prav vsi, ne glede na starost, spol, narodno pripadnost, srečujemo s stresom.…
Nov 12, 2019 512

Blagoslovi prostega časa: 7 nasvetov, kaj narediti, da bomo srečnejši in bolj uspešni

Najpomembnejša valuta v življenju ni denar, pač pa čas. Gradnja časovnega bogastva ali…