Izobraževanje za odrasle

Vsi smo veseli počitnic, povratek v šolske klopi v jeseni pa je že druga pesem. Šola je pač ena od tistih stvari, na katere ima večina sladko-grenke spomine.
Izobraževanje v odrasli dobi je lahko bistveno drugačno. Na CDI Univerzumu programe za odrasle oblikujemo in izvajamo od l. 1957, ko je bila ustanovljena Dopisna osnovna šola, ki je prerasla v Dopisno delavsko univerzo, ta pa v Center za dopisno izobraževanje Univerzum. Izobraževanje znamo prilagajati družbeni realnosti in potrebam posameznika.
Smo vodilni izvajalec programov za pridobitev javno veljavnih spričeval. Izvajamo poklicne in srednješolske programe ter poklicne tečaje in gimnazijski program z maturo in pripravami nanjo. Lansko leto so se izkazali za najzanimivejše programi tehnik računalništva, računalnikar, predšolska vzgoja, logistični tehnik, ekonomski tehnik, gimnazija, gastronomija in turizem, gastronomske in hotelske storitve, trgovec, administrator, hortikulturni tehnik, vrtnar, cvetličar, bolničar in pomočnik v biotehniki. Po ponudbi pobrskajte na: http://www.cdi-univerzum.si/formalno-izobrazevanje/

Nudimo tudi možnost opravljanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), torej ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem. Z NPK je prehajanje iz enega podjetja ali dejavnosti v drugo lažje, posameznik je konkurenčnejši na trgu dela EU in lahko napreduje v poklicni karieri tudi na isti stopnji izobrazbe, saj NPK omogoča opravljanje poklica na višji stopnji zahtevnosti del. Več na: http://www.cdi-univerzum.si/neformalno-izobrazevanje/npk/ Kot najzanimivejše v minulem šolskem letu lahko izpostavimo NPK varuh predšolskih otrok, knjigovodja, računovodja in pomočnik kuharja.

Naš pristop je bistveno drugačen, prijaznejši in učinkovitejši od tistega, ki smo ga mnogi vajeni iz šolskih klopi. Poleg uradnih spričeval boste lahko pridobili tudi druga za življenje koristna znanja, kot so npr. tehnike učenja, tuji jeziki, grafologija, feng-shui, okoljevarstvo, nepremičnine, retorika, podjetniška in druga znanja.

Zakaj izobraževanje?
• Več znaš – več veljaš.
• Ker nam znanja nihče ne more vzeti!
• Oborožen z znanjem si prilagodljivejši in samozavestnejši.

Zakaj CDI Univerzum?
• Naši predavatelji in svetovalci so strokovni in imajo posluh za potrebe odraslih.
• Ker boste del izobraževanja opravili na daljavo v spletnih učilnicah.
• Ker nas že skoraj šestdeset let vodi spoštovanje do vsakega posameznika. Smo na vaši strani!