Spreminjanje vedenjskih avtomatizmov v svobodno izbiro

Pomlad prinaša novo življenje in pogosto se tudi v nas poraja želja po novostih, spremembah. Zakaj je tako težko zamenjati vzorce, za katere vemo, da nam uničujejo življenje? Kaj se skriva v naši podzavesti močnejšega od naše zavesti in s tem preprečuje naše dobre namene?

Marko Šifrar

V našem materialističnem svetu je dolgo časa prevladovalo mnenje, da se človeško zavedanje začne z rojstvom oziroma celo nekaj časa kasneje, ko se razvije možganska skorja. Kot da so za spomin potrebni popolno razviti možgani, so- časno pa pritrjujemo raziskavam, ki potrjujejo spomin precej »enostavnejših« bitij, kot so polži in rastline. Na srečo se že nekaj časa zavedamo pomembnosti mirne nosečnosti, tako za dobrobit mame kot otroka, ne glede na model pomnjenja, ki ga sprejemamo. Seveda se nihče do potankosti ne spomni prvih dni po rojstvu, saj razvitost možganske skorje vpliva na način obdelave podatkov. Obstaja pa veliko dokazov, da se močne čustvene reakcije, življenska ogroženost ipd. vtisnejo globoko v spomin.

Na pomembnost perinatalne dobe (obdobja pred rojstvom in samo rojevanje) za razvoj psihe je med prvimi opozarjal Otto Rank – učenec in sodelavec Sigmunda Freuda. Težko si je predstavljati, da krčevito stiskanje maternice ob popadkih, potem pritiski v porodnem kanalu itd., ko otroku gre za preživetje, ne bi pustili sledi v duševnosti posameznika. Raziskave spremenjenih stanj zavesti Stanislav Grof je s skrbno analizo preko 5000 kliničnih terapij s psihedelič- nimi sredstvi na psihiatričnih klinikah, katerih dobro polovico je skozi 25 let raziskav opravil sam, ugotovil, da ogromno naših travm izvira iz perinatalne dobe. Te travme predstavljajo neko jedro, na katerega se vežejo nove travme v življenju. Če se npr. zavedamo, da strah pred zadušitvijo izvira iz padca v vodo, ko še nismo znali plavati, se je v stanju običajne zavesti praktično nemogo- če »spomniti« popkovine ovite okoli vratu v času poroda ali kaj podobnega, ki je ogrozilo naše življenje z zadušitvijo.

Vendar dokler ostane jedro travme, ostane tudi travma. Razrešitev travm izzelo zgodnjega obdobja ni v dosegu obi- čajne zavesti, pač pa so potrebni prehodi v tako imenovana neobičajna stanja zavesti. Doseganje neobičajnih stanj je znano že tisočletja iz raznih verskih obredov in praznovanj. Stanislav Grof je v izogib negativnega prizvoka, saj so neobičajna stanja zavesti, poleg zdravilnih, konstruktivnih stanj, ki zdravijo našo dušo, tudi alkoholiziranost, vpliv narkotikov itd., skoval besedo »holotropna« stanja – za zdravilna spremenjena stanja zavesti, ki vodijo k osebnostni in duhovni celovitosti.

Grof je na podlagi opravljenih raziskav opisal ogromen zdravilni potencial holotropnih stanj zavesti. V holotropnih stanjih zavesti so nam dostopni dogodki, ki so bistveno zaznamovali našo psiho in z ozaveščanjem takšnih dogodkov lahko oplemenitimo svoje življenje. To so uspešno pokazale terapije s psihedeličnimi sredstvi, ki so jih izvajali skoraj tri desetletja po drugi svetovni vojni. Na podlagi raziskovalnih izkušenj je Grof s sodelavci (Abraham Maslow in Tony Sutich) utemeljil transpersonalno psihologijo. Biografskemu in perinatalnemu delu so dodali še širok nabor izkušenj, ko se posameznik poistoveti z ljudmi iz preteklosti (neke vrste regresija), živalmi, gradniki narave, arhetipi, mitološkimi bitji, božanstvi ... Tu se nekomu z zelo materialističnim razmišljanjem gotovo prižge rdeča luč! A če nadaljujem: naj potem vsa božja razodetja, v katere verjamejo milijarde ljudi, opredelimo kot blaznosti posameznikov, ki jih verujoči imenujejo svetniki, preroki ipd.? Seveda lahko privzamemo dogmatično, da je npr. Jezus Kristus edino rojeni sin, skratka poseben; lahko pa povzamemo njegove besede »da smo vsi božji otroci«, in potem takem s podobnimi zmožnostmi, da najdemo božje v sebi.

Uporaba spremenjenih stanj zavesti

V kolikšni meri verjamemo opisanemu modelu človeške psihe je nepomembno. Dr. Stanislav Grof, psihiater, ki je že skoraj 60 let zelo intenzivno vključen v raziskave človeške psihe, brez trohice sramu pove, da vemo zelo malo o človeški psihi. A to ga ne skrbi, ker je v desetletjih dela spoznal zdravilni potencial holotropnih stanj zavesti v vsakem posamezniku. Na podlagi izkušenj sta z ženo Christino v sedemdestih letih prejšnjega stoletja razvila metodo samozdravljenja psihe in fizičnega telesa, ki sta jo poimenovala »holotropno dihanje«. Kot nakazuje ime, v holotropnem dihanju uporabimo pospešeno dihanje za prehod v zdravilna holotropna stanja zavesti. Dihanje je zelo povezano z duhovnostjo v raznih tradicijah, in tudi v našem jeziku ju zaznamujeta podobni besedi »dih« in »duh«. Podobno, kot v terapijah, ki jih je izvajal, je povdarek na »potovanju« posameznika v holotropnem stanju zavesti v varnem okolju, ki ga ustvarijo udeleženci z usposobljenimi vodji po programu, ki ga je zasnoval Grof. Verbalna komunikacija je minimalna, večinoma v pripravljalnem in zaključnem delu, ko je potrebno izkušnje ozavestiti in jih postaviti v naše življenje. Holotropno dihanje seveda ni edina metoda, ki izkorišča zdravilni potencial holotropnih stanj zavesti za spreminjanje vzorcev, izboljšanje počutja posameznika in duhovno rast. Podobne metode je človeštvo uporabljalo že tisočletja in jih še uporablja v raznih verskih obredih in praznovanjih (tudi s psihedeličnimi sredstvi), stanja v hipnozi ...

Za razmišljujoče ljudi je prednost holotropnega dihanja morda ravno v podrobneje znanstveno razdelani kartografiji psihe; laičnem, nedogmatskem pristopu; ter skrbni integraciji izkušnje in vrnitvi v običajna stanja zavesti. Spreminjanje vzorcev torej ni enostavna naloga. Pri privzetem modelu psihe, tudi iz lastnih izkušenj, včasih trdna volja ni dovolj za trajno spremembo, saj lahko dogodek, povezan z jedrom travme, sproži nepojasnjene in seveda neželene reakcije. Seveda pa pregovor pravi »kjer je volja, je tudi pot«, in z voljo in odločenostjo se pokažejo prave poti, metode ... in potegnemo »pravo potezo« na poti osebnostne svobode in odgovornosti do sebe in svojega okolja.

Ostali članki iz teme psihologija

Mar 26, 2020 156

Čas za pridobivanje novih veščin in iskanja naložbenih priložnosti

Robert Rolih z nasveti kako reagirati v trenutkih poslovne ali osebne negotovosti…
Mar 16, 2020 2640

V hudih situacijah odpadejo vse maske

Krizne situacije in afere so čedalje bolj pogoste, zlasti v okoljih visokih pričakovanj,…
Mar 05, 2020 197

Bliža se dan žena: kakšno pozornost podariti?

Dan žena, ki se mu je včasih reklo »dan delovnih žena«, je mednarodni praznik žensk, ki…
Mar 01, 2020 232

Razkrivamo vzroke za izgorelost vse več ljudi!

Izgorelost je v zadnjem času pogosto slišana beseda, v kateri pa se najde nemalo ljudi.…
Feb 12, 2020 141

Uspešna metoda reševanja konfliktov

Konflikti so neizbežen del življenja, a pomembno je, kako se ga lotimo reševati. Včasih…