Celostna razrešitev konfliktov in izboljšanje odnosa

Mediacija je zelo uporabna metoda na vseh področjih, kjer poteka medsebojna komunikacija in lahko nastanejo konflikti. Transformativna mediacija pa je še posebej primerna za tiste kontekste, kjer osebe ostajajo tako ali drugače povezane, npr. družina, partnerji, sodelavci. Bistvo reševanja spora po transformativni metodi namreč ni v iskanju poravnave ali kompromisa, ampak v celostni razrešitvi konflikta in izboljšanju komunikacije.

Mediacijske spretnosti koristne tudi pri razreševanju spornih vprašanj v vsakdanjem življenju in v poslovnem okolju, zato naj bi jih razvijal vsak, ki se zaveda, da je konflikte koristno razreševati. Uporaba medicijskih veščin prispeva k pozitivni komunikaciji in ustvarjalnemu reševanju problemov, k premagovanju stisk in k osebnostni rasti, ter k uresničevanju in razvijanju osebnih in skupnih potencialov.

Usposobljene notranje mediatorje pa bi moralo imeti tudi vsako podjetje in organizacija, ki želi prispevati k konstruktivnemu razreševanju in preprečevanju konfliktov ter dvigovanju ravni kakovosti komunikacije.

Zavod Rakmo mediacija

 

Zavod Rakmo družina konflikt

Za razvijanje mediacijskih spretnosti in spretnosti obvladovanja konfliktov se je koristno vključiti v programe s področja mediacije in obvladovanja konfliktov. Zavod Rakmo, ki je vodilna organizacija na področju transformativne mediacije v Sloveniji, že 15 let izvajajo seminarje in usposabljanja s področja komunikacije in obvladovanja konfliktov med drugim tudi 140 urno, Usposabljanje za transformativne mediatorje.

Več na: www.rakmo.si

Promocijsko sporočilo