Uspešna metoda reševanja konfliktov

Konflikti so neizbežen del življenja, a pomembno je, kako se ga lotimo reševati. Včasih sami ne zmoremo in potrebujemo pomoč, ki nam jo lahko nudijo tudi strokovnjaki s pomočjo mediacije. Proces je prisoten tako v družinah, šolah, podjetjih, uporablja se v gospodarstvu, delovnem pravu, potrošniških sporih in še bi lahko naštevali.

Mediacija se je kot oblika sporazumnega reševanja sporov ni nekaj novega, ne gre za trenutnioz. novodobni trend, saj se je začela pojavljati že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja v Združenih državah Amerike. Od tam se je dober glas o njenem učinku začel precej hitro širiti tudi po ostalih deželah v svetu, pri čemer Slovenija ni bila nobena izjema.

Mediacija ali posredovanje v sporu je proces, ki ga usmerja mediator in v katerega se sprte strani ali strani, ki imata določeno sporno področje ali vprašanje, vključita prostovoljno z namenom iskanja rešitve. Sprejemanje kompromisov je precej večje ob podpori strokovnjaka, ki zna usmerjati vpleteni osebi k iskanju kompromisa, se pravi na pot obojestranskega zadovoljstva. To mediator doseže s pogovorom, v okviru katerega osebe izrazijo probleme, želje in se aktivno vključujejo v reševanje težav. Naloga mediatorja ni zagovarjati eno in kritizirati drugo, temveč zavzeti nevtralno držo in se vsebinsko ne opredeljevati. Skrbi za sodelovanje med strankama, ki sta v sporu ter skuša na strokoven način doseči odpravo nesoglasij.

Poznamo več vrst mediacij, in sicer transformativno mediacijo (preoblikovalno), facilitativno (pospeševalno) in evaluativno (ocenjevalno). Ne glede na vrsto, vsaka poteka na način, v katerem se ohranja dostojanstvo in spoštljivosti, pri procesu ni žalitev, groženj in nasilja, saj temelji odnos na sporočanju in poslušanju.. Srečanja, ki so lahko skupna ali/in ločena, potekajo ob vnaprej dogovorjenih terminih, vsebina teh srečanj pa je zaupna.

Mediacija je uspešna takrat, kadar je dosežen sporazum oz. če sta udeleženca prišla do za njiju sprejemljivega oz. pozitivnega izida. Ob pozitivnem zaključku se udeleženci z mediatorjem pogovorijo tudi o možnih oz. potrebnih nadaljnjih korakih za udejanjanje doseženega sporazuma in z njim pogosto še ostanejo v kontaktu.

 

Ostali članki iz teme psihologija

Oct 18, 2021 213

Vsi se rodimo s posluhom

Slovenci veljamo za izredno pevski narod. V Sloveniji je namreč zgolj registriranih…
Sep 09, 2021 299

Brez stresa z dopusta nazaj v realnost

Poletje nam počasi maha v slovo. Morda nas za kak dan še oplazi z repom, potem pa bo…
Sep 09, 2021 1255

Strah pred šolo je resničen!

Veliko je govora o tem, kaj vse moramo postoriti pred začetkom šole, katere zvezke in…
May 15, 2021 437

Kaj navdihuje znane Slovenke in Slovence?

V mesecu maju in juniju poteka vseslovenska akcija Pero navdiha, v kateri se prek…
Apr 15, 2021 400

Voda je vir življenja

Voda. Tako očarljiva in nežna, a obenem mogočna in rušilna. Brez nje ne moremo živeti.…