9.5 C
Ljubljana
petek, 1 marca, 2024
0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

Splošni pogoji

Opozorilo:

Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev spletnih strani portala bogastvozdravja.si.

Z registracijo, prijavo oz. z uporabo portala se strinjate s splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se z omenjenimi pogoji ne strinjate, registracija oz. prijava ni možna, uporabo portala pa vam odsvetujemo.

Pogoji uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev portala bogastvozdravja.si

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina splošnih pogojev (v nadaljevanju pogoji) uporabe portala bogastvozdravja.si se nanaša na pogoje uporabe storitev plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev na spletnih straneh portala Bogastvozdravja.si ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani portala Bogastvozdravja.si.

Ponudnik spletnih strani portala Bogastvozdravja.si si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela portala in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

Z namenom, da bi svojim uporabnikom zagotovil najboljšo možno izkušnjo, se portal Bogastvozdravja.si neprestano posodablja. Končni uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja portal Bogastvozdravja.si, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila končnemu uporabniku.

 

2. DEFINICIJE POJMOV

Ponudnik, lastnik, skrbnik spletnih strani portala Bogastvozdravja.si je Tridea d.o.o., Podkraj pri Zagorju 3A, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija (v nadaljevanju ponudnik).

Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki obišče spletne strani portala Bogastvozdravja.si in ga na kakršen koli način uporablja (v nadaljevanju uporabnik).

Član portala Bogastvozdravja.si je vsak uporabnik, ki se uspešno prijavi/registrira na portalu.

Uporabnik plačljivih storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se z uporabo omenjenihstoritev strinja s tem, da se prijavi/registrira na spletne strani portala Bogastvozdravja.si ali kupi dostop do plačljivih spletnih vsebin portala Bogastvozdravja.si.

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

 

3. AVTORSKE PRAVICE

Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na portalu Bogastvozdravja.si dovoljuje podjetju Tridea d.o.o. javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti podjetja Tridea d.o.o.in dovoljuje, da si katera koli tretja oseba na portalu Bogastvozdravja.si vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami, Tridea d.o.o. ni odgovorna, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovorna, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletnih straneh portala Bogastvozdravja.si, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.

Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh portala Bogastvozdravja.si so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Tridea d.o.o. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

 

4. OPIS SPLETNE STRANI PORTALA BOGASTVOZDRAVJA.SI

Bogastvo zdravja je kombinacija spletnega portala in oglasnika, ki se ves čas dopolnjuje, raste in se razvija.Trenutno je v našem arhivu okoli 1000 člankov, vezanih na zdravje in zdrav način življenja, prav tako lepo rastejo ostale rubrike portala – blogi, dogodki, recepti in oglasnik.

Registrirani uporabniki objavljajo vsebine v rubriko Oglasnik. Ločeno lahko registrirani uporabniki pišejo blog, v rubriki Blogi. Odgovornost za objavljeno vsebino je navedena v 9. členu splošnih pogojev.

 

5. DOSTOPNOST SPLETNE STRANI PORTALA BOGASTVOZDRAVJA.SI

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani portala Bogastvozdravja.si zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržujepravico tudi do daljših ustavitev dostopa do spletnih strani portala Bogastvozdravja.si. Ponudnik ne jamčidostopnosti do strani portala ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koliizpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električnonapajanje …) ter višji sili.

 

6. NAČIN DOSTOPA

Uporaba in dostop do spletnih strani portala Bogastvozdravja.si sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 5. členu splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumuzlorab, navedenih v 12. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do plačljivih vsebin portala Bogastvozdravja.si na posamezno geslo.

Način dostopa do plačljivih vsebin je tak, kot je določen v navodilih na spletnih straneh portalaBogastvozdravja.si. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabi servisa plačljivih vsebin bo ponudnik vsebin sproti objavljal na spletnih straneh portala Bogastvozdravja.si. Uporabnik lahko kadar koli in zaradi kakršnega koli razloga s pisnim obvestilom na info@bogastvozdravja.si prekine članstvo v omrežju Bogastvozdravja.si.

 

7. POGOJI UPORABE: STAROST IN ODGOVORNOST

Za uporabo vsebin objavljenih na Bogastvozdravja.si ni starostnih omejitev. Članstvo v omrežjuBogastvozdravja.si je namenjeno vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno

legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakor koli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršne koli nezakonite namene. Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače nesprejemljivo.

DRUGA PRAVILA UPORABE

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na portalu Bogastvozdravja.si.

 

8. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM

Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Uporabniki naj uporabljajo storitve v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki naj sezavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila in pogoji za uporabo storitev.

 

9. VSEBINA, KI JO USTVARIJO UPORABNIKI

9.1 Uporabnik, ki prispeva svojo vsebino (na primer fotografije, slike, ilustracije, besedila, posnetke, druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela ipd.) jamči, da je vsebina, ki jo pošilja prek elektronske pošte oz. posreduje prek spletnega obrazca oz. na kakršen koli drugačen način,njegovo izvirno avtorsko delo ali pa je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnihpravic na avtorskem delu. Enako jamči, da ima dovoljenje oseb na fotografiji ali videu za javnoobjavo. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru dvoma, da vsebina ni avtorsko delopošiljatelja, poslane vsebine ne objavi.

9.2 Uporabnik se s posredovanjem vsebine vsakič strinja, da na organizatorja izključno in neodplačnoprenese vse materialne avtorske pravice oz. sorodne pravice omenjenega avtorskega dela, in sicer materialne pravice avtorja, kot jih določa Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah za uporabnikovo avtorsko delo. Z navedeno dodelitvijo in prenosom organizator pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do posredovane vsebine. Da ne bi bilo dvomov, organizator pridobi te univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem inkakor koli drugače vključno brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno priobčitev in predelavo oz. spreminjanje vsebine in/ali navedenega dela kot določi organizator polastni presoji. Vsa posredovana vsebina je lahko objavljena tudi na socialnih omrežjih in v drugih medijih, ki so v lasti podjetja Tridea, d.o.o.

9.3 Organizator si pridržuje pravico, da ne objavi prejete vsebine oz. da ne dovoli objave kakor kolispornih vsebin. Če uporabnik brez vednosti organizatorja pošlje vsebino, ki je zaščitena v skladu z Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in drugimi predpisi,organizator za kršenje avtorskih in sorodnih pravic ter drugih pravic intelektualne lastnineneodgovarja.

9.4 Vsak uporabnik se s posredovanjem strinja z obstoječimi splošnimi pogoji uporabe. Prav tako se z vsakokratnim posredovanjem strinja, da se njegova vsebina lahko objavi v vseh medijih podjetja Tridea, d.o.o. Vsebina ostane objavljena ves čas trajanja akcije, tudi če se sodelujoči odloči svoje sodelovanje preklicati oz. se odjavi od akcije. Prav tako se lahko uredništvo odloči, da poljubno dolgo podaljša čas objave.

9.5 Uporabnik, ki prispeva vsebino, se strinja, da za objavo ne bo zahteval plačila.

 

10. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in EU Splošno odredbo o varstvu podatkov.

Ponudnik storitev si pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, tablici ali telefonu v obliki piškotka (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov in zagotavljanje uporabnikom prijaznih spletnih storitev. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo. Tehpodatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki so jih posamezni uporabniki tudi dali na razpolago. Uporabnik se zaveda, da je ponudnik storitev dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Določila o zasebnosti in varstvu podatkov veljajo tudi za vse podatke, ki so jih zbrali drugi mediji v lasti podjetja Tridea d.o.o. To so predvsem podatki zbrani preko organizacije nagradnih iger, izpolnjenih vprašalnikov na dogodkih, in vseh ostalih oblikah sodelovanja s podjetjem Tridea d.o.o. Ponudnik osebne podatke zbira tudi v okviru pogodbe za določeno storitev ali blago ali pogajanj ali pridobivanj informacij s strani posameznika. Uporabniki s svojim podpisom jamčijo, da so seznanjeni s splošnimi pogoji zbiranja osebnih podatkov ter se z zbiranjem strinjajo. Dovoljenje za uporabljanje osebnih podatkov je lahko dano tudi ustno (preko telefonske komunikacije) ali s klikom na ustrezno opcijo na spletni strani (opt – in).

 

11. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Uporabnik se mora zavedati, da:

1. Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 % zanesljive. Ob morebitnih izpadihdelovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti.

2. Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledicanapačne uporabe in neznanja uporabnika.

3. Uporabnik za uporabo videovsebin potrebuje primeren računalnik.

4. Uporabnik za uporabo videovsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo z internetom. Minimalna zahtevana hitrost povezave je 128 Kbps, priporočljiva pa najmanj 512 Mbps.

5. Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenihpartnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motiledelovanje storitev.

6. Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh portala Bogastvozdravja.si, katere avtorji so uporabniki spletnih strani portala Bogastvozdravja.si.

7. Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila, fotografije,videe.

 

12. UPORABNIK SE ZAVEŽE, DA:

– storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,

– v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načinaizražanja,

– ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,

– storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,

– ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,

– ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,

– ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo,

– ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani portal Bogastvozdravja.si in še posebej plačljivih vsebin portala Bogastvozdravja.si,

– ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo,

onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

 

13. NAMEN OBDELAVE IN VARSTVO PODATKOV

Ponudnik bo podatke, pridobljene od uporabnikov spletne strani portala bogastvozdravja.si pridobival hranil in drugače obdeloval v namene opisane v nadaljevanju.

Udeleženec v akciji dovoljuje, da  ponudnik in partner njegove posredovane osebne podatke uporabljata in shranjujeta skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženec dovoljuje, da Ponudnik in partner navedene osebne podatke obdelujeta v svojih zbirkah ter jih uporabljata za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij, vabil na dogodke organizatorja in partnerskih podjetij organizatorja ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oziroma, da posredovane podatke uporabi za neposredno trženje. Navedene osebne podatke lahko Tridea d.o.o., in partner hranita in obdelujeta do pisnega preklica privolitve udeleženca. Na podlagi 73. člena ZVOP-1 lahko posameznik kadarkoli zahteva popravek ali izbris podatkov in sicer pisno na naslov: Tridea  d.o.o., Podkraj pri Zagorju 3a, Zagorje. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). V primeru, da se udeleženec ne strinja z uporabo osebnih podatkov v zgoraj navedene namene mora to posebej označiti na kuponi ali na spletni glasovnici. Udeleženec mora v skladu s 13a. členom teh pravil kljub temu napisati svoje osebne podatke.

Upravljavec podatkov bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil. Morebitne odjave uporabnik pošlje na info@bogastvozdravja.si.

Podatki bodo varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov ter EU splošno odredbo o varstvu osebnih podatkov in brez izrecnega dovoljenja uporabnika v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam. V primeru posredovanja osebnih podatkov poslovnim partnerjem podjetja Tridea d.o.o. bo upravljavec podatkov o tem pravočasno obvestil uporabnike ter pridobil njihovo izrecno dovoljenje za posredovanje osebnih podatkov.

Upravljavec podatkov se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

Vsak sodelujoči lahko kadar koli pisno zahteva, da organizator nagradne igre v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh ustrezno obvesti (3. odstavek 72. člena ZVOP-1). 

13a. NAGRADNE IGRE

Za vse nagradne igre, ki se bodo odvijale pod pokroviteljstvom podjetja Tridea d.o.o. veljajo ta splošna pravila. Uporabniki s svojim podpisom ali s klikom na gumb na spletni strani izjavijo, da so splošna pravila prebrali ter, da se z njimi strinjajo. Za sodelovanje v nagradni igri mora biti Obrazec za sodelovanje v celoti izpolnjen. Za obdelavo ter varstvo osebnih podatkov, ki se bodo zbirali preko nagradnih iger veljajo ta pravila. Pri vseh nagradnih igrah, ki potekajo v sodelovanju s tretjimi osebami/poslovnimi partnerji podjetja, se lahko osebni podatki zbrani v okviru posamične nagradne igre,  posredujejo tudi le-tem, pri čemer mora udeleženec podati ustrezno soglasje. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni in se strinjajo, da ponudnik/organizator nagradne igre njihove pridobljene osebne podatke posreduje partnerju.

Glede prevzema davčnega bremena se uporablja Zakon o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list RS, št. 117/2006). Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št, 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12) obdavčen kot drugi dohodek, če njegova vrednost presega 42 eurov. V tem primeru se akontacija dohodnine v skladu z določbo prvega odstavka 131. in prvega odstavka 108. člena ZDoh-2 izračuna in plača po stopnji 25% od vrednosti dobitka.

Izračun in plačilo akontacije dohodnine je, v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12 in 94/12), za davčnega zavezanca dolžan opraviti plačnik davka (to je izplačevalec dohodka oziroma podeljevalec nagrade) na podlagi davčnega obračuna z davčnim odtegljajem.

V kolikor nagrado izplača oseba, ki  ni plačnik davka v Sloveniji, pa mora prejemnik nagrade vložiti Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov, pri pristojnem davčnem uradu, ki dohodnino odmeri z odločbo.

V vsaki posamezni nagradni igri, ki poteka pod pokroviteljstvom podjetja Tridea d.o.o. je naveden datum začetka nagradne igre, način sodelovanja v nagradni igri in datum konca nagradne igre. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.bogastvozdravja.si in bodo pozvani naj v roku 1 tedna sporočijo svoj naslov, kamor se jim lahko pošlje nagrada. V primeru, da se nagrajenci v predvidenem roku ne javijo, organizator nagradne igre smatra, da se nagradi odpovedujejo. V tem primeru, si organizator pridržuje pravico, da nagrade ne podeli in jo uporabi po lastni presoji.

 

14.REKLAMACIJE

Uporabnikom sta zagotovljeni tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu

info@bogastvozdravja.si.

Ponudnik vsebin vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije.

Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik vsebin predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti. Vse reklamacije, povezane z delovanjem internetnega omrežja, rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

 

15. KRŠENJE POGOJEV

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do plačljivih (tudi če so plačali storitev) in ne-plačljivih spletnih strani portal Bogastvozdravja.si.

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje geslo in/ali uporabniško ime.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršno koli škodo,zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani portala s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov info@bogastvozdravja.si

 

16. SPREMEMBE

Ponudnik vsebin obstoječe pogoje uporabe lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Uporabnik se obvezuje, da bo občasno na portalu preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo portala. Sicer pa z vstopom na spletne strani portala potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja. 

Prejšnji članek
Naslednji članek

Povezani članki

Zadnji članki

Cepljenje v pomladnih mesecih – je to smiselno?

Zima se je poslovila in svet doživlja prekrasno živahno preobrazbo – prihod pomladi ponudi nove razsežnosti, marsikdo začuti nekakšno dodatno energijo. Svet se pomladi...

Poslovite se od gubic. Pomladite svojo kožo

Kolagen igra ključno vlogo pri zdravju kože, las, nohtov in sklepov, a s starostjo upada in to že po 20 letu. Zato ga je...

Dammann Frères – hiša čajev od leta 1692

Po poreklu iz Šrilanke, Darjeelinga ali Assama, črn, zelen ali bel – vsak čaj ima svojo zgodbo. Dammann Freres vas vabi, da jih odkrijete. Zgodovina...

Huawei na sejmu MWC 2024 predstavlja tehnologije za prilagojen življenjski slog

Globalni tehnološki velikan podjetje Huawei je na svetovnem mobilnem kongresu MWC 2024 v španskem mestu Barcelona predstavil vrsto vrhunskih, modnih in tehnološko naprednih naprav,...

Zdravje je eno samo. Huawei Watch GT 4 ga natančno spremlja.

Huawei Watch GT 4 daje velik poudarek spremljanju zdravja. Gibanje je osnova za dobro počutje, vendar četudi niste ljubitelj športa in vadbe, bo ta...

Tehnični pregledi Avto Krka svetujejo: Vrste in pomen tahografov ter zakonsko predpisani roki za zamenjavo tahografov v mednarodnem prometu

Tahografi so nadzorne naprave, ki so bistvenega pomena za nadzor voznikovih dejavnosti v cestnem prometu. Njihova glavna naloga je beleženje časa vožnje, počitka in...

Sprostitveni bioenergijski raj v zelenem zalivu

Salinera resort tik ob Krajinskem parku Strunjan Slovenija skriva veliko počitniških biserov. Morda za naslednjega še niste slišali, a bi ga vsekakor morali obiskati –...

Ste vedeli? To so glavni razlogi za priljubljenost spletnih aplikacij za zmenke.

Spoznavanje ljudi prek spleta je izjemno priljubljeno. Številni posamezniki so našli ljubezen svojega življenja preko spleta, komunikacija in spoznavanje ljudi prek spleta pa sta...

Za razvajanje mišic uporabite CBD grelno-hladilni gel Agrosloven

Vsakodnevni stres, napetost in fizična aktivnost puščajo svoje sledi tudi na vaših mišicah. Mi imamo rešitev. Za naravno olajšanje in sprostitev mišic je odlična rešitev...

Mislili ste, da je kaj takšnega nemogoče!

Ste že skušali fotografirati znamenitost s sijajem večernega neba v ozadju? Če ste, potem veste, da ni preprosto. V najboljšem primeru ste dobili temno...