Voda - fenomen zaradi izrednih lastnosti spomina

Da lahko voda zdravi, je med drugim prepričan Jože Munih, radiestezist, ki z nihalom meri njeno energijo. Slovenija je s t.im. zdravilno vodo izjemno bogata dežela, med vsemi pa izstopa voda, ki izvira nad bližnjo vasjo Gabrje in jo imenujemo Grofova voda. Po radiestezijskih meritvah je vrhunska. Z njo se ne kosa nobena druga, saj energija v tej vodi deluje v polni moči na vse čakre našega telesa.

Tia Kemperle

Koliko časa se že ukvarjate z radiestezijo in kaj pravzaprav ta izraz pomeni?
Pojem radiestezija izhaja iz besed radius in aisthesis, kar pomeni čutiti žarek. V bistvu je to sposobnost ustvariti povezavo med informacijami, katere prejemamo iz univerzuma v našo podzavest ter iskano informacijo prenesti na odziv nihala.
Nihalo sem prejel v roke pred dobrimi tridesetimi leti. Najprej sem iskal enostavnejše odgovore, za tem je pa prišlo vedno zahtevnejše področje.

Kako zadeva deluje oziroma kaj vse lahko odkrivate z radiestezijo?
Iz okolja vsak trenutek dobivamo ogromno informacij. Neprimerno več kot na zavestni jih prejmemo na podzavestni nivo. Dejansko imamo v sebi vse odgovore. Ko se osredotočimo na določeno vprašanje in izključimo vse ostale misli (to imenujejo alfa stanje), nam podzavestni nivo posreduje signal roki, da v skladu s priučenim ustrezno zaniha nihalo. Praktično povedano je naše telo instrument, ki preko vzvoda (roke) premika nihalo, ki je kazalec na instrumentu. Kot sem omenil, je delovanje nihala le v tem, da nam pokaže iskan rezultat. Oblika nihala pa spodbuja našo podzavest, da se odzove na določeno vprašanje. Osnovni odgovori so ja in ne in od tu naprej iščemo odgovore. Za lažje in bolj točne odgovore uporabljamo lahko tudi radiestezijske podloge. Lahko nam nihalo pokaže tudi smer k iskanemu objektu.
Vsak predmet in tudi oblika ima določeno energijo in to lahko tudi merimo. V začetku ločimo na energije, ki so nam prijetne in na energije, ki nam niso dobre. Določanje dobrih mest, kjer se dalj časa zadržujemo je ena najbolj pomembnih dejavnosti radiestezije. Predvsem se to nanaša na namestitev postelje, kajti tam smo vsak dan največ časa izpostavljeni energijam tistega mesta. Smo energijsko telo, in kot celota ter tudi vsak posamezen organ potrebuje za normalno delovanje energijo, ki ureja njegovo delovanje. Če smo dalj časa izpostavljeni energijam, ki za nas niso dobre, le-te zavirajo normalno delovanje določenega organa in ta deluje moteno. Glede na moč teh »slabih« energij to lahko poteka tudi več let, da ta organ tudi fizično zboli. Takrat je pa že potrebna kurativa – zdravljenje. Torej, če z nihalom pravočasno zaznamo slabo mesto in posteljo s tega mesta premaknemo, smo se takim vzrokom umaknili.
S pomočjo radiestezije lahko dobimo veliko informacij. Pomembno je le, da se z iskanim povežemo in da zelo natančno postavimo vprašanje. Rad primerjam to z iskanjem na računalniku. Če na spletu postavimo splošno vprašanje, dobimo na stotine odgovorov. Če postavimo zelo natančno vprašanje, dobimo tudi natančen odgovor. Načeloma velja še pravilo, da za sebe ne iščemo odgovorov, ki nas čustveno obremenjujejo.

Zakaj ste se odločili raziskovati zdravilnost voda?
Že od mladih nog živim v tesni povezavi z naravo. V moji mladosti smo živeli bolj sproščeno. Starši so nas pustili, da smo stikali po okolju, lovili smo rake in ribe v bližnjem potoku, raziskovali objekte prve svetovne vojne ... Kasneje me je delo z nihalom zopet povabilo v naravno okolje. Povod za prvi stik z energijami v vodi je bilo ustno izročilo o vodi na kobariškem, h kateri so si nekoč hodili umivat oči celo iz bližnje Benečije. Takrat v medijih še ni bilo informacij o zdravilnosti oziroma o energijah v vodi. Ko sem te informacije publiciral, sem bil celo deležen posmeha, ker naj bi zapisal nekaj tako nesmiselnega. To me je sicer še bolj spodbudilo, da sem začeto pot nadaljeval.

Kam vas je pot potem vodila dalje? Koliko izvirov oz. vod ste že premerili?
Kot sem že omenil, sem prvo meritev opravil na izviru sv. Volarja pri vasi Robič. Bil sem presenečen nad tem, da sem v tej vodi nameril kar stokrat večjo energijsko vrednost kot v običajni vodi iz vodovoda. Rezultat sem preveril še z meritvami kolegov in tudi njihovi so pokazali enako. Raziskovanje v tej smeri je takrat postala rdeča nit moje hobi dejavnosti. Najprej sem obiskal izvire v bližnji okolici in o odkritjih izdal brošuro leta 1996. V njej je bilo opisanih 41 izvirov, za katere sem v vodi izmeril močan energijski naboj. Vse to mi je pričelo vzbujati radovednost o tem fenomenu. Hotel sem raziskati kje in od koga določena voda dobi to energijsko informacijo. Raziskoval sem značilnosti določenih mest, kjer so bila ali so še svetišča. V veliko pomoč so mi v začetku bili podatki arheoloških raziskav. Ugotovil sem povezavo med postavitvi svetišč, vedenjem naših prednikov in med naravnimi danostmi. O tem sem leta 1998 izdal knjigo Geomantija v trikotniku. Med drugim me je presenetilo izjemno poznavanje Plečnika o zgradbi in prostorski postavitvi svetišč. Z znanjem so pri gradnji hiš na mestu stavbe kot temelje postavili v liku trikotnika tri posebne energijske kamne, jih energijsko povezali in tako dobili v notranjosti prostor brez slabih energij. Plečnik je to znanje uporabil pri postavitvi velikega trikotnika čez Ljubljano, in sicer z Žal, na Tivolski grad in potem na trnovski most.
Vse te ugotovitve v povezanosti zdravilnosti izvirov z značilnostjo zemljišča me je v raziskavah peljalo naprej. V gornjem Posočju smo zbirali informacije od starejših domačinov s pomočjo učencev osnovnih šol. Te informacije so me pripeljale do novih izvirov. In tako še vedno rad pogledam in izmerim izvir, ki ima določene značilnosti. Če ima energijske lastnosti, ga vpišem v moj seznam. Doslej je v njem okrog 290 takih izvirov. Da pa sem te izluščil iz povprečnosti, sem doslej obiskal že nekako tri do štiri tisoč izvirov v Sloveniji, izven nje ter tudi na drugih celinah.

Kaj je značilnost zdravilnih voda?
Zdravilni vodni izviri imajo kar nekaj značilnosti. Večinoma so to manjši izviri s pretokom nekako do 3 litre na sekundo. Količina vode je skozi celo leto skoraj enaka neglede na vremenske pogoje. To je znak, da se voda pretaka iz velike globine in ni površinska. Tudi temperatura vode na izviru je v vseh letnih časih enaka. Giblje se v razponu od 6 do 12 ºC, to je srednja letna temperatura kraja. Izjema so termalni izviri, kot na primer izvir v Snoviku. Okrog zdravilnega izvira je tudi rastje bujnejše. Glavna značilnost je visoka energijska vrednost v vodi. Med zdravilne izvire sem uvrstil tiste s energijsko vrednostjo nad 150.000 enot po Bovisovi skali. Za primerjavo – povprečje osebne energije je okrog 10.000 enot.

Menite, da zdravilnost vode Slovenci dovolj poznamo in tudi izkoriščamo?
Uradni kriteriji za določitev zdravilnosti vode se nanašajo le na vsebnost mineralov v vodi. Naziv zdravilna voda glede na energijsko stanje vode je torej uradno nepravilen. Pred letom 1996, ko sem izdal prvo brošuro o zdravilnih vodnih izvirih, se o tem v medijih ni pisalo. Poznan je bil le Trdinov opis izvira Gospodična na Gorjancih. Sprejem evropskih predpisov o kvaliteti vode, posledičnim popravljanjem le-te predvsem s klorom ter tudi prodaja vode v plastičnih steklenicah, je uživalce vode usmerila v zajemanje čiste neokrnjene vode na izvirih. To se je močno razširilo na celotnem področju Slovenije. Predvsem so obiskani izviri za katere velja izročilo, da so zdravilni.

Od kod voda dobiva zdravilno energijo?
Lastnosti vode že dalj časa intenzivno raziskujejo vse večje univerze po svetu. Je fenomen s svojimi izrednimi lastnostmi spomina. Molekule vode se formirajo v klustre - tako imenovane informacijske skupine. Sposobna si je zapomniti vse energijske informacije, s katerimi se sreča. Naše telo sestavlja okrog 70 % vode, v možganih pa jo je kar preko 90 %. Torej vse informacije v nas potekajo po vodi.
V naravi vodna kapljica pronica skozi plasti zemlje v notranjost vse do nepropustne plasti. Po tej se pomika proti izviru. To pa lahko traja zelo, zelo dolgo. Tudi do dvesto let. Če vodna kapljica na svoji poti pride v stik s kamninami s pozitivno energijsko informacijo, se te informacije navzame in jo s seboj prinese na izviru.

Kakšne težave je z uživanjem vode mogoče odpraviti?
Voda je pogoj za življenje in brez nje ne moremo. Priporočen je vnos vsaj dva litra tekočin dnevno. Že to pogojuje dobro in normalno počutje. Pitje zdravilne vode in s tem vnos v naše telo močan energijski naboj da naši telesni vodi pozitivno informacijo. Ko smo energijsko močnejši, smo sposobni premagati morebitno bolezen. Lahko je pitje le v preventivnem smislu ali za boljše počutje. Energija v vodi nam torej pomaga, da v sebi uredimo energijsko stanje in odpravimo vse slabo.

Moramo pri pitju, shranjevanju biti na kaj še posebej pozorni? So kakšne napake, ki bi se jim morali izogniti, da ne uničimo zdravilnih učinkov vode?
Že nekaj kapljic vode zadostuje za našo spremenjeno energijsko stanje. To se lahko hitro potrdi z radiestezijsko meritvijo. Lahko pa popijemo večjo količino vode, da se odžejamo, vendar energijsko stanje ostaja enako kot pri zaužitju nekaj kapljic.
Ko pridemo do izvira zdravilne vode, pristopimo s pozitivnim odnosom in preden ga zapustimo se zahvalimo za ta dar narave. Vodo zajemamo v posodo iz naravnega materiala (steklo, les, keramika). Plastična posoda ni primerna. Doma vodo hranimo v temnejšem in hladnem prostoru – ne v hladilniku.

Dejali ste, da je Grofova voda pri Tolminu po radiestezijskih meritvah vrhunska. Tako po energiji kot prodornosti in po delovanju na vse čakre. Je res, da se le še nekaj vodnih izvirov v svetovnem merilu se lahko kosa z zdravilno močjo te vode?
Nad mestom Tolmin je vzpetina Kozlov rob (kozel je atribut sončnega božanstva) in na njem je bil v gradu grof, kateremu so v lesenih lempah (lesen sodček) nosili vodo iz izvira nad bližnjo vasjo Gabrje. Grof je poznal lastnosti te vode. Tako je ta izvir dobil ime Grofova voda. Voda iz tega izvira je čista, nikoli ne presahne, ima stalno temperaturo okrog 9°C in stalen pretok okrog enega litra na sekundo. Glavna lastnost, ki to vodo po lastnostih postavlja v evropski vrh je energija. V tej vodi je po radiestezijskih meritvah kar dva milijona enot po Bovisovi skali. Doslej tako moče energije v vodi nisem izmeril še nikjer. Je nekaj izvirov z energijo do 1 mio enot (Lurd, Moška voda v Bosni, Zetova voda pod Krnom,...) z Grofovo vodo pa se ne kosa nobena. Energija v tej vodi deluje v polni moči na vse čakre našega telesa.

Zakaj je recimo neka voda boljša za oči, nekatera druga pa za kakšen drug organ?
Naši predniki so živeli z naravo jo poznali in občutili. Vodne oskrbe z vodovodnim omrežjem takrat ni bilo, zato so v naravi iskali izvire s čisto in zdravo studenčnico. Poznali so vse izvire v okolici in poznali so tudi njihove zdravilne učinke. Žal z urejeno vodno oskrbo to znanje prehaja v pozabo. Upam, da sem te informacije še pravočasno pridobil in zabeležil. Lastnosti energije v posamezni vodi merim z radiestezijskim nihalom. Delovanje energije na naše telo merim glede vpliva na določeno čakro. Generalno ločimo to delovanje v tri vrste. V nekaterih izvirih energija v polni moči (100 %) deluje na področje vseh čaker. Če v polni moči delujejo energije na drugo, tretjo in peto čakro, energija v tej vodi deluje pozitivno na prebavni trakt. Na področje oči in glave deluje energija, ki poudarjeno deluje na področje šeste in sedme čakre.

Je na primer voda z izvirom pri cerkvi sv. Volarja boljša za oči kot tista iz Grofove vode?
Voda iz izvira sv. Volarja ima 300.000 enot energije po Bovisu in poudarjeno deluje na področje šeste in sedme čakre, torej na področje oči. Zaradi tega so jo prepoznali in uporabljali. Je pa Grofova voda energijsko močnejša in deluje tudi na področje oči.

Kako nas lahko voda zdravi? Jo moramo popiti, si jo kapljati v oči, skuhati v njej kakšen čaj?
Običajno vodo pijemo, lahko se z njo tudi umivamo ali si jo kapljamo na določena mesta. Vse deluje. Tudi izkušnje uporabnikov to potrjujejo. S pregrevanjem vode pa informacijo v vodi izničimo in to ni priporočljivo.

Še vedno dobivate nove informacije ljudi o novih izvirih, dobrem počutju in blagodejnih učinkih izvirskih voda? Koliko raziskovanja vas še čaka, kaj bi še želeli narediti?
Res še vedno dobivam zanimive informacije od posameznikov, ki moje delo poznajo. Zadnje zanimive informacije sem dobil o izvirih z imenom Ramova (bakrena) voda, potem Srebrni izvir in tudi Zlati izvir. Zanimivo bo videti kemijsko analizo vode, če je v tej vodi res kaj zlata, srebra ali bakra. Z veseljem te izvire obiščem in če so energijsko zanimivi, gredo v moj spisek zdravilnih izvirov. Vesel sem tudi informacij uporabnikov zdravilnih voda o učinkih. Le-ti potrjujejo dejstvo, da energija v vodi pomaga v procesu našega zdravljenja.
Delo na tem področju se nadaljuje ter se širi še na ostale dobre energije v naravi.

OSTALI ČLANKI IZ TEME ZDRAVE NOVICE

22.03.2020

Svetovni dan voda

Narava nam ponuja ogromno bogastva, med drugim tudi življenjsko pomembno vodo. Da bi se…
21.03.2020

#ostanidoma: 6 idej za kakovostno preživljanje časa doma

Glede na trenutne razmere v državi in svetu verjamemo, da se je velik del vas, zaradi…
20.03.2020

Mednarodni dan sreče

Danes, 20. marca, je mednarodni dan sreče. Letos je prav, da se mu še posebej posvetimo.…
12.03.2020

Vagina si zasluži, da jo negujemo in spoštujemo

Mateja Ribič je po poklicu računovodja, mama dveh sončkov in ženska, ki prebuja v sebi…
slika2 virus
10.03.2020

Terapije dr. Clark – drugačen pristop, ki prinaša rezultate

Poslanstvo dr. Hulde Regehr Clark je bilo pomagati človeštvu, zato ne preseneča, da je…