Aktiven način premagovanja stisk

Naporni dnevi so za nami in nekaj ovir je zagotovo še pred nami. Takšno je pač življenje, prinaša vzpone in padce. Tako imenovani »korona čas« je v marsikatero družino prinesel dodaten stres in psihično obremenitev. Delovna terapija je tista, ki pomaga pri premagovanju stisk, zato smo se o njej pogovarjali z vodjo oddelka za delovno terapijo Simono Marijo Andrinek iz Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

Petra Mauer

Katere aktivnosti se izvajajo v okviru delovne terapije?
Gre za več različnih aktivnosti, ki se izvajajo v skladu z urnikom določenega oddelka, pred začetkom pa se paciente seznani s samim potekom, vsebino in namenom izbrane aktivnosti.
Ena izmed aktivnosti je jutranja telovadba. Dolžina jutranje telovadbe je različna (od 10 do 20 minut). Jutranjo telovadbo na oddelku vodi za to zadolžen pacient, delovna terapevtka pa paciente spodbuja in pomaga pri izvedbi aktivnosti. Namen skupine je, da pacienti takoj po jutranjem higienskem urejanju aktivno začnejo dan.
Pomemben del našega dela so tudi ustvarjalne delavnice, kjer potekajo delovno-terapevtske aktivnosti od ponedeljka do petka. V ustvarjalnih delavnicah so prisotni delovni terapevti in delovna inštruktorja. Pacient je v ustvarjalne delavnice vključen na podlagi dogovora z oddelčnim zdravnikom. Aktivnosti, ki se izvajajo v ustvarjalnih delavnicah so: pletenje, kvačkanje, šivanje gobelinov, makramejev, tehnika pirografija, krep tehnika, delo z lesom, delo s kovino, ustvarjanje z das maso, servetna tehnika ... Namen prostočasnih aktivnosti je kvalitetnejše preživljanje prostega časa, ohranjanje delovnih navad, pridobivanje novih spretnosti, sprostitev, preusmeritev misli, krepitev socialne interakcije, prepoznavanje svojih sposobnosti, potreb, želja, večanje samopodobe, samozavesti, naučiti se organizirati delo, začeti in končati aktivnost.
V okviru ustvarjalnih delavnic smo za posamezne oddelke izvajali tudi vaje za kognitivni trening za krepitev in vzdrževanje spomina in koncentracije.
Delovna terapija z glasbo se individualno prilagaja glede na sposobnosti skupine. Ta aktivnost vključuje petje, poslušanje glasbe, igranje na Orffove instrumente, ustvarjanje ob glasbi in pogovor z namenom, da se sprostijo, prepoznavajo sebe preko Orffovih instrumentov, izražajo svoje občutke ...
Likovna terapija se izvaja enkrat tedensko. Pacienti se po potrebi vključujejo tudi v individualno obravnavo. Namen skupine je omogočanje ustvarjalnega izražanja, kjer ni pomembna nadarjenost za likovno izražanje, saj tukaj ne gre za proces učenja. Spodbuja se razvijanje estetskih in kulturnih vrednot (obisk razstav, predstav, koncertov, branje knjig, ogled filmov, itd.).
Ne smemo izpustiti niti športne ure, ki jo vodi delovni terapevt za svoj oddelek. Zaradi preprečevanja morebitnih poškodb mora delovni terapevt pred začetkom aktivnosti opozoriti paciente na uporabo primerne športne opreme (obutev in obleka). Športna ura vključuje več športnih aktivnosti: vodena rekreacija, fitnes, nordijska hoja, prosta športna ura, športne igre, kot so namizni tenis, igre z žogo, balinanje, odbojka, košarka ... Namen športnih aktivnosti je pridobiti in vzdrževati fizično kondicijo, ohraniti in zmanjšati telesno težo in izboljšati počutje ter vzdrževati in krepiti socialno interakcijo.

Aktivnost gibalna terapija se izvaja z namenom krepitve in gibljivosti, koncentracije in koordinacije. Pomemben cilj je krepitev zaupanja v skupini in krepitev socialne interakcije.
Terapevtski sprehod dobrodejno vpliva na spodbujanje zdravega načina življenja, izboljšanje in vzdrževanje fizične zmogljivosti ter krepitev socialne interakcije.
Osebe prav tako rade obiskujejo tematsko skupino z delovno terapevtko, kjer jih spodbujamo k razmišljanju o sebi in načinu življenja, učimo jih poiskati drugačne, nove načine za premagovanje ovir v vsakodnevnem življenju.
Aktivnost Pravljice za odrasle se izvaja v prostoru za rekreacijo, kjer pripravimo prostor, blazine, vzglavnike, prijetno glasbo ter nato preberemo izbrano pravljico. Aktivnost združuje doživeto branje pravljice, interpretacijo le-te in odprti pogovor. Pravljice nam na svojevrsten način pripovedujejo o vsesplošnih notranjih tegobah, s katerimi se ljudje spopadamo tako v otroški kot v odrasli dobi. Na poti skozi tisočere preizkušnje nas vodijo do razrešitev, ki na koncu pripeljejo do vzpostavitve reda, ki osmišlja življenje.
Skupina Postavljanje ciljev spodbuja k aktivnem preživljanju prostega časa in usmerja pri zastavljanju realnih dosegljivih ciljev.
Dejavnosti je ogromno, a kljub vsemu poleg vsega naštetega izvajate pri vas v Vojniku še nekaj dodatnih programov, kajne?
Tako je. Pripravili smo dejavnosti v okviru gospodinjstva (nakup, priprava živil, načrtovanje izdatkov, razporejanje denarja...), spodbujanje zdrave prehrane, branje in razumevanje kuharskih receptov, kuhanje po receptih ...
Za Intenzivne oddelke poteka aktivnost v čitalnici, imamo t. im. Komunikacijsko skupino, ki je namenjena pacientom s težavami na področju pozornosti, dojemanja, spomina, čustvovanja in navezovanja stikov. Pripravili smo tudi čistilno akcijo za spodbujanje pozitivnega odnosa do okolja, kulturne prireditve s šolarji, kjer se izvaja folklora, petje in igranje na inštrumente, s čimer spodbujamo paciente h kulturnem udejstvovanju z namenom sprostitve. Sodelovanje z lokalno šolo zmanjšuje stigmatizacijo psihiatrije. Organiziramo tudi piknike, v okviru katerega paciente spodbujamo h kvalitetnem preživljanju prostega časa in socialnim interakcijam. Na tematskih delavnicah izdelujemo butare, venčke ...
Komu je namenjena delovna terapija oziroma kdo se je lahko udeleži?
V delovno terapevtsko obravnavo se vključujejo pacienti skladno z napotitvijo oddelčnega zdravnika.
Koliko časa na dan se izvaja?
Vsak oddelek ima svoj urnik in različne aktivnosti, glede na sposobnosti pacientov.
Kakšne so ovire, s katerimi se soočate pri njenem izvajanju?
Delovno terapevtska obravnava je usmerjena na pacienta. Pri izbiri aktivnosti upoštevamo želje, interese, vloge, navade posameznega pacienta in aktivnost prilagajamo trenutnemu zdravstvenemu stanju pacienta.
Zakaj je izvajanje delovne terapije tako zelo pomembno pri osebah, ki se soočajo z različnimi težavami?
Delovna terapija v psihiatrični bolnišnici Vojnik se usmerja na vsa področja človekovega delovanja: dnevne aktivnosti, delo, prosti čas in sodelovanje v družbi. Velik poudarek dajemo prostočasnim aktivnosti, spodbujanju pacientov k kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa, ohranjanju delovnih navad, pridobivanju novih spretnosti, sprostitvi, preusmeritvi misli, krepitvi socialnih interakcij, prepoznavanju svojih sposobnosti, potreb, želja, večanju samopodobe ter samozavesti.
Ali morda kdo odkrije v procesu izvajanja terapij tudi kakšen talent, za katerega niti ni vedel, da ga ima?
Pacienti pogosto odkrijejo nove aktivnosti, v katerih so spretni in jih po odpustu razvijajo doma.
Torej lahko delovno terapijo izvajajo pacienti tudi na nek način doma, potem ko zapustijo bolnišnico?
Seveda. Paciente spodbujamo, da izvajajo aktivnosti, ob katerih se dobro počutijo tudi v domačem okolju.

OSTALI ČLANKI IZ TEME ZDRAVO ŽIVLJENJE

20.11.2020

Okužba s HIV ni več smrtna obsodba

Nenavadno leto 2020 se počasi izteka in pred vrati je že mesec december, ki ga že od leta…
16.11.2020

Solza za vsako priložnost

Vsak od nas kdaj pa kdaj potoči kako solzo. Morda zaradi žalosti, morda zaradi veselja,…
15.11.2020

4 trendi čevlji za udobno in šik preživljanje hladnejših dni

Letošnji november se je pričel s serijo izjemno sončnih in čudovitih jesenskih dni. A…
14.11.2020

Diabetes - bolezen sodobnega časa

Po podatkih Mednarodnega združenja za diabetes se vsako leto razvije diabetes pri 7…
12.11.2020

Osvobodite se škodljivih kemikalij

Zaradi ozaveščenosti, koliko strupov se z uporabo sintetičnih barv za lase vsrka…