Domov ZdravjePrehrana Zdravilni učinki jabolčnega soka in mineralne vode

Zdravilni učinki jabolčnega soka in mineralne vode

60 ogledov

Jablane so gojili jih že v pradavnini, v antičnem Rimu pa so jih že uporabljali v zdravilne namene. Karel Veliki je v devetem stoletju uvedel sistematično sadjarstvo, kar je prispevalo 200 novih sort. Danes jih je znanih več kot 2.500. Jabolko je bilo vedno v središču lekarništva in zdravstva. Sodobne laboratorijske raziskave so jabolku oziroma jabolčnemu soku dale povsem novo vsebino, saj spodbudni rezultati dajejo prvo ocenitev antitumorske aktivnosti.

Usmeritve raziskav na celične kulture so vodile prek znane metode opazovanja rasti testne rastline navadne mlade čebule, še posebej osredotočene na celice v koreninskih vršičkih, da jabolčni sok nanje deluje kot izrazit citostatik. Na genetskem materialu pa ne povzroča nobenih kvarnih oziroma mutagenih učinkov. Celična kultura predstavlja umetno gojišče v katerem gojimo celice zunaj telesa, torej v umetnih pogojih za raziskovalne, diagnostične, terapevtske ali proizvodnjo-biotehnološke namene. Gojenje celičnih kultur je postala stalna laboratorijska praksa v sredi 20. stoletja.

Povezovanje z medicinsko fakulteto
Sledila je povezava z doc. dr. Bratkom Filipičem z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete v Ljubljani. V celičnih kulturah smo uporabili dve vrsti celic in sicer človeške rakave celice debelega črevesa, imenovane kar CaCo-2 (opomba avtorja: Ca=cancer – rak, Co=colon – črevo) in človeške normalne embrionalne celice WISH, izolirane iz amnionske nosečnične tekočine. Celice smo gojili v ustreznem Eagle gojišču in vitro pogojih na mikrotiterskih ploščah. Celicam smo dodali jabolčni sok in mineralno vodo z različnimi razredčitvami, ter po petih dneh inkubacije ugotavljali rast, pomnoževanje in preživetje celic.

Presenetljivi rezultati
Na celičnih kulturah človeških rakavih celicah debelega črevesa se pokaže, da jabolčni sok do razredčitve 1:64 zmanjša rast rakavih celic za 66,77 odstotka glede na izhodno število celic. Vzporedno pa se zmanjša pomnoževanje celične populacije in sicer za 61,33 odstotka. Mineralna voda tudi zmanjša rast rakavih celic, in sicer za 12,76 odstotka, ter zmanjšanje pomnoževanja celične populacije za 7,70 odstotka, kar smo prikazali tudi v grafu. Povzamemo lahko, da jabolčni sok in mineralna voda vplivata na rast in preživetje rakavih celic, in sicer tako, da zavirata njihovo rast in pomnoževanje.

Na zdrave celice je učinek obraten
Na zdravih celičnih kulturah človeških embrionalnih celic WISH pa se pokaže, da pride celo do rahlega povečanja rasti. Učinek jabolčnega soka na celice CaCo-2 in celice WISH je obratno sorazmeren. Višja koncentracija jabolčnega soka in mineralne vode zavira rast in pomnoževanje rakavih CaCo-2 celic, medtem ko zdrave embrionalne WISH celice v rasti in pomnoževanju stimulirata.

Učinkovit imunski odziv
Jabolčni sok in mineralna voda se v našem primeru prav gotovo nanašata predvsem na blagodejni učinek in potencialno dopolnilo možnosti krepitve imunskega obrambnega sistema pri morebitnem pojavljanju rakastih celic v našem telesu. Učinkovit imunski odziv v katerem vzajemno sodelujejo številne krvne celice in številne kombinacije med molekulami neprestano odkriva abnormalne celice, ki bi utegnile biti rakave in jih tako uniči. Imunski odziv na tumor je zgodnji pojav, da se razkroji večina tumorjev, preden nastanejo klinično ugotovljivi.

Večstopenjski proces
Rak je večstopenjski proces, ki se razvija in nastaja počasi, saj razvoj obolenja traja 20 in več let, lahko tudi 40. Preprečujemo ga lahko na mnogih stopnjah in prvo obrambo lahko okrepimo zelo zgodaj. Sprememba v obliki, strukturi in funkciji normalne celice v maligno imenujemo transformacija, kjer celica pridobi lastnost neskončnega pomnoževanja, kar je tudi ena od razlik med zdravimi in rakavimi – transformiranimi – celicami.

Fruktoze je v jabolčnem soku več kot glukoze
Jabolko ima zelo raznovrstno sestavo: vsebuje vodo, fruktozo, glukozo, minerale in vitamine. Pri tem ne smemo zanemariti vitamina C. Kaj je pravzaprav v našem primeru učinkovalo na zaviranje rasti rakavih celic, lahko le predvidevamo. Znano je le, da vse tri količine: rast, pomnoževanje in preživetje celic spadajo pod tako imenovano prvo ocenitev potencialne antitumorske aktivnosti. Prehajanje ali absorpcija sladkorjev se med rakavimi in zdravimi celicami bistveno razlikuje, kakor tudi metabolizem celične presnove. Znano je, da je razmerje med fruktozo in glukozo v jabolčnem soku v prid fruktoze, nekoliko manjše je v soku hruške, medtem ko je pri kakiju enako, pri breskvi in slivi pa je glukoze več kot fruktoze.

Potrditve tudi iz tujine
Poudarjam, da so naš preizkusni »Jabolčni sok DAN 100 % brez dodanega sladkorja« pripravili v družbi Dana v Mirni. Narejen je iz slovenskih jabolk in lastno črpane naravne mineralne vode Dana. Visoko kakovost vode je potrdil tudi Oddelek za okolje Univerzitetnega inštituta Univerze v Roskildu na Danskem. Raziskavo lahko primerjamo s testiranji škotske mineralne vode Deeside na celičnih kulturah, opravljeni na inštitutu za biokemijo medicinske fakultete Univerze v Mariboru.

 

Peter Firbas

© Vse pravice pridržane | Tridea d.o.o., Podkraj pri Zagorju 3A, 1410 Zagorje ob Savi