Domov ZdravjeZdravo življenje Alkohol v prometu

Alkohol v prometu

4 ogledov

Alkohol je legalna droga, ki jo uporablja večina posameznikov v naši družbi. Večina odraslih posameznikov ni v zadostni meri kritična do varljivosti učinkov uživanja le-tega, zato lahko pride do njegove zlorabe.
Mateja Markl, vodja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Alkohol nas spremeni
Alkohol uživamo zaradi njegovih učinkov in zaradi socialnih pomenov, ki mu jih pripisujemo. Alkohol je snov, ki »čarobno« spremeni svet, saj učinkuje na naše telo oziroma na naša čutila tako, da doživljamo našo okolico na spremenjen (nerealen) način.

Do težav pri vožnji pod vplivom alkohola pride, ko pride do toksičnih učinkov alkohola na posameznika. Alkohol vpliva na voznikovo ravnanje tudi pri majhnih količinah. V raziskavah, ki so jih naredili v tujini, so ugotovili, da že s prvim kozarcem alkoholne pijače začnejo slabeti vozniške sposobnosti, podaljšuje se reakcijski čas in povečuje se število napačnih odločitev. Z večanjem koncentracije, pa se negativne posledice povečujejo. Dogovorjena meja za običajne voznike je 0,24 g alkohola na l izdihanega zraka ali 0,5 grama alkohola na kg telesne teže, za začetnike, poklicne voznike in druge posebne skupine voznike pa je zahtevana popolna treznost. Koncentracije alkohola v krvi namreč merimo preko analize količine alkohola v izdihanem zraku, ki jo merimo z etilmetrom (alkotester je indikator) ali analize krvi.

Alkohol pomembno vpliva na posameznikovo dojemanje sveta, saj zmanjšuje posameznikovo sposobnost samokontrole. V začetku alkohol povzroči dvig aktivnosti, zato se lahko posameznikovo vedenje kaže kot bolj pogumno, tvegano. Nato sledi upad ter številne težave v funkcioniranju posameznika. V spodnji tabeli so naštete glavne posledice na vozniške sposobnosti.
Učinki alkohola, pomembni za varno sodelovanje v prometu in vožnjo so:
a) vid: zožanje vidnega polja, zmanjša odpornost na bleščanje, oslabi sposobnost prepoznavanja različnih odtenkov svetlobe, zmanjša zmožnost očesne leče na prepoznavanje barv – posledično tako vpliva na zaznavanje gibanja, globine, dojemanje oddaljenosti/bližine,
b) motorika: upočasni hitrost odzivanja in spremeni doživljanje časa,
c) samodojemanje: samoprecenjevanje, odsotnost uvida v oslabljeno delovanje čutil, daje občutek poguma in vsemogočnosti pri obvladovanju stvari, ki se jih človek loti v opitem stanju,
d) čustvena stanja: spodbudi negativno doživljanje, ki je ob dolgotrajnem pitju stopnjevano do resnih in globljih čustvenih težav, t. j. običajno znatno povišano doživljanje depresivnosti, ki ima pomemben učinek na posameznikovo funkcioniranje.

Koncentracija alkohola pri posamezniku je odvisna od telesne teže, spola, hrane, ki se prebavlja, časa trajanja pitja in količine popitega alkohola (glede na različne tipe alkoholnih pijač).
OKVIR
V okviru nacionalne akcije 0,0 šofer – Trezna odločitev (ki poteka pod okriljem Ministrstva za zdravje in v kateri sodeluje tudi Javna agencija RS za varnost prometa) se opozarja vse udeležence v prometu, da je sodelovanje v prometu pod vplivom alkohola resno tveganje za nastanek in udeležbo v prometni nesreči.

© Vse pravice pridržane | Tridea d.o.o., Podkraj pri Zagorju 3A, 1410 Zagorje ob Savi