Domov ZdravjeZdravo življenje Protikadilski zakon je močno zmanjšal število kadilcev

Protikadilski zakon je močno zmanjšal število kadilcev

5 ogledov

Svetovna zdravstvena organizacija je identificirala kajenje tobaka kot glavni vzrok prezgodnjih bolezni in smrti v razvitih državah.

Mladi kadilci postanejo odvisni od tobaka, še preden popolnoma odrastejo, zato težje opustijo kajenje in imajo več s tobakom povezanih zdravstvenih težav. Kolikor pozneje začne oseba kaditi, tem manj je možnosti, da postane odvisna. Po zadnjih podatkih je največ mladih kadilcev v Bolgariji, saj tam kadi 31 odstotkov mladih v starosti od 15 do 24 let in polovica mladih v starosti od 25 do 34 let. Najmanj mladih kadilcev je bilo na Švedskem in na Slovaškem, manj kot 20 odstotkov.

Četrtina Slovencev je kadilcev
K boljšemu zdravju prav gotovo ne prispevamo s kajenjem. Število kadilcev se v Sloveniji sicer zmanjšuje, saj je leta 1994 redno kadilo 29 odstotkov odraslih prebivalcev, leta 2007 pa 19 odstotkov. A če k rednim kadilcem prištejemo občasne kadilce, katerih je bilo leta 2007 med odraslimi šest odstotkov, potem je v letu 2007 kadilo približno četrtina prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let. Zavedati se moramo, da zaradi kajenja pri nas letno umre približno 2.800 ljudi, večinoma moških, in več kot polovica v starosti med 35. in 69. letom. Kadilci, ki umrejo zaradi kadilskih bolezni, umrejo v povprečju 16 let prej kot njihovi vrstniki, ki niso nikoli kadili.

Nosečnice se vse bolj zavedajo škodljivih učinkov kajenja
Zmanjšuje se tudi delež nosečnic kadilk. Leta 1991 je bilo med vsemi nosečnicami 16 odstotkov kadilk in 84 odstotkov nekadilk. Do leta 2009 se je delež kadilk med nosečnicami zmanjšal na deset odstotkov, beležijo na državnem statističnem uradu. Med nosečnicami, ki kadijo, se je zmanjšal delež tistih, ki dnevno pokadijo več kot deset cigaret; leta 1991 jih je bilo med nosečnicami kadilkami 17 odstotkov, leta 2009 pa desetina.

Mladi si želijo opustiti kajenje
V letu 2008 je bila izvedena nacionalna raziskava Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije – Z zdravjem povezan vedenjski slog«. Po podatkih iz te raziskave, ki jih je zbral Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, je po sprejetju protikadilskega zakona iz leta 1996 odstotek kadilk in kadilcev močno padel, v letu 2007 pa je bil ta odstotek ponovno nekoliko višji. Največji delež tistih, ki so v času raziskave želeli opustiti kajenje, je bilo starih med 25 in 29 let.

 

Katarina Kimovec

© Vse pravice pridržane | Tridea d.o.o., Podkraj pri Zagorju 3A, 1410 Zagorje ob Savi