Domov ZdravjeZdravo življenje S timsko obravnavo pacientov do krajših čakalnih dob

S timsko obravnavo pacientov do krajših čakalnih dob

49 ogledov

Tia Kemperle

Poslanstvo referenčnih ambulant je, da bo 80 odstotkov vseh kroničnih bolezni zastopanih z ustreznimi protokoli. Tako bo lahko vse urejene kronične bolnike obravnavala diplomirana medicinska sestra, v kolikor ne bodo potrebovali zdravnika. 

»Referenčne ambulante so vsekakor korak naprej v razvoju družinske medicine. Z njimi namreč dosegamo pomemben napredek v timski obravnavi pacientov v ambulanti družinske medicine ter večjo dostopnost prebivalcem do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe ter skrajšanje čakalnih dob. Poudarek je predvsem na preventivni dejavnosti in načrtnem vodenju kroničnih bolnikov ob doseganju kazalnikov kakovosti. Želimo si lahko le, da bi se v slovenskem prostoru v celoti uveljavile in potrdile, tako kot se je standard referenčnih ambulant začel uveljavljati v lanskem letu,« so nam povedali v službi za promocijo in odnose z javnostmi Zdravstvenega doma Ljubljana.

Večje zadovoljstvo obeh strani
Referenčne ambulante so po mnenju stroke bistveno izboljšale kakovost dela z bolniki. Zanje imajo več časa sestre in tudi zdravniki, poudarek je na preventivi, omogočeno je načrtno delo z bolniki, zadovoljstvo pa je večje tako na strani bolnikov kot zdravstvenega tima,« poudarjajo na ministrstvu za zdravje.

Medsebojno dopolnjevanje zdravnika in sestre
Slovenija ima okoli 890 zdravnikov specialistov splošne oziroma družinske medicine. V povprečju ima vsaka ambulanta registriranih okoli 1.900 bolnikov. V začetku delovanja referenčnih ambulant lansko leto so ljudje dvomili in niso želeli sprejeti, da bi jih obravnavala diplomirana medicinska sestra. »Prve prepreke smo prešli tako, da je pacienta sprejel zdravnik in ga naknadno usmeril k diplomirani medicinski sestri. Tako je bolnik uvidel, da je pristop enega in drugega drugačen in da se medsebojno dopolnjujeta: zdravnik zdravi, diplomirana medicinska sestra pa izvaja ukrepe zdravstvene nege in preventivno presejanje ter zdravstveno vzgojo,« poudarjajo na pristojnem ministrstvu. Danes se tako že dogaja, da se bolniki, ki so se večinoma oglašali le po recept, želijo naročiti k diplomirani medicinski sestri, ker želijo koristno uporabiti znanje, ki jim ga lahko daje.

Kakšni so načrti?
»Dodajali bomo nove kronične bolezni, ki jih bo znala obravnavati diplomirana medicinska sestra, ter tako postopoma dosegli, da bo približno 80 odstotkov vseh kroničnih bolezni zastopanih v referenčni ambulanti z ustreznimi protokoli. Tako bo lahko vse urejene kronične bolnike obravnavala diplomirana medicinska sestra, v kolikor seveda ne bodo potrebovali zdravnika,« še pravijo na ministrstvu za zdravje.

© Vse pravice pridržane | Tridea d.o.o., Podkraj pri Zagorju 3A, 1410 Zagorje ob Savi