Domov Aktivno življenjePotepanja 36. popotovanje po Levstikovi poti

36. popotovanje po Levstikovi poti

15 ogledov

Zgodovina Levstikove poti sega v petdeseta leta 20. stoletja, ko je po poti s svojimi študenti hodil prof. dr. Anton Slodnjak, njegovo delo je nadaljeval prof. dr. Matjaž Kmecl, danes pa s študenti hodi prof. dr. Miran Hladnik. Prav dr. Matjaž Kmecl je pred dobrimi tremi desetletji pomagal s svojimi neprecenljivimi nasveti pri določanju, označevanju in idejni zasnovi Levstikove poti, po kateri se zdaj že več kot 30 let drugo soboto v novembru odpravljajo številni pohodniki iz Slovenije in tujine.

Levstikova pot je nastala na osnovi Levstikovega literarnega spisa leta 1987, ko se je na pot odpravilo 397 popotnikov iz vseh koncev Slovenije. Običajno se pohoda udeleži med 15.000 in 20.000 pohodnikov iz cele Slovenije in tujine, če je kolikor toliko lepo vreme. Udeleženci pa prihajajo tudi iz tujine. Čeprav točne evidence ne vodimo, pa smo se pogovarjali z udeleženci iz Italije, Avstrije, Hrvaške, Nemčije, Nizozemske, Belgije, Francije, ameriškega Teksasa, Argentine… Med drugim je bila pred dolgimi leti na pohodu tudi celotna japonska skakalna reprezentanca s pokojnim Bogdanom Norčičem na čelu.

Slovenci zelo radi hodimo, nad tem se čudijo tudi nekateri tujci. Obenem je to največji pohod v tem delu Evrope ob zaključku poletne pohodniške sezone, vse skupaj pa sovpada z Martinovim, ko se po stari šegi mošt spremeni v vino. Predvsem pa gre za lepo pokrajino, kjer doživimo lepote Slovenije v malem, od sodobnega mestnega prebivalstva do neverjetno prijaznih kmetov na domačijah na prehodu med zasavskim hribovjem in dolenjskim gričevjem. Pomemben vidik je tudi nekomercialnost in nepolitičnost prireditve.

Prof. dr. Matjaž Kmecl je ob priložnosti na vprašanje, kaj pomeni tedanji Levstikov literarni program, dejal:

»Kot zgodovinsko in motivacijsko dragocenost. Poglejte, kolikšno množico ste s svojim dragocenim delom uspeli pritegniti na Levstikovo pot! Ne gre samo za pohodništvo – ‘dodana vrednost’ je v tem primeru tudi izkaz pripadnosti neki skupnosti in njeni kulturi. Njeni zgodovini, s tem pa tudi njeni sedanjosti in prihodnosti. Levstik je – v današnjem žargonu rečeno – neke vrste peticija, ki jo pohodniki podpisujejo s svojo hojo od Litije do Čateža (in še malo naprej).«

Posebnost Levstikove poti je tudi v lično oblikovanih tablah, kjer lahko pohodniki na 80 tablah, tako po severni kot južni trasi, po odlomkih preberejo celoten izvirni Levstikov potopis. Obenem pa prek obvestilnih tabel pohodnike opozarjamo na ohranjanje narave. V zadnjih nekaj letih smo začeli zasajati Levstikov sadovnjak. Na posameznih točkah ob poti zasajamo predvsem stare sorte slovenskega sadja, kjer spet na obvestilnih tablah predstavimo te sorte z namenom, da bi ljudje poskrbeli za samooskrbo in si tudi doma zasadili čim več sadnih dreves.

Pot je označena prek celega leta in ljudje se lahko podajajo nanjo vseh 12 mesecev. V vsakem letnem času je zanimiva. Pričeti je moč na kateri koli točki Levstikove poti, če je celotna 22 km za marsikoga predolga pot. Prof. dr. Janez Bogataj je že pred dobrimi tremi desetletji dejal, da je to Slovenija v malem, ki jo lahko tujcem pokažemo v svoji pravi podobi. Seveda ne z nekim masovnim turizmom, zgolj za sladokusce.

Tudi zaradi Levstikove poti se je na tem območju v marsičem spremenilo življenje ljudi. Živijo z Levstikovo potjo, nastajajo nova kulturna in vinogradniška društva, zbirajo se etnološka gradiva, pripravljajo razstave, kulturne in športne prireditve. Osnovni cilj Levstikove poti tudi je v prihodnje, da ostane takšna kot je zdaj. Da v njej in ob njej ohranjamo dediščino, naravo, izročilo… Čeprav se ne moremo izogniti sodobnemu času, pa želimo, da korak po koraku nadgrajujemo projekt. Počasi in neopazno, saj ne želimo hitrih sprememb. Tudi na ta način želimo pohodnikom omogočiti, da se tu vrnejo v preteklost, razmislijo in se spočijejo od današnjega tempa življenja

SPLETNA ORODJA LEVSTIKOVE POTI

www.levstik.info

Vsem obiskovalcem so na voljo spletna orodja Levstikove poti. Aplikacija Po Levstikovi poti je namenjena vsem, ki želijo pridobiti ključne informacije za obisk Levstikove poti, in obiskovalcem, katerim koristi kot pomoč pri orientaciji, raziskovanju kulturne in naravne dediščine ter opozarjanju drugih obiskovalcev o ovirah na poti.

Aplikaciji Severna trasa in Južna trasa, ki s pomočjo zemljevida, besedila, fotografij in videoposnetkov podrobno predstavljata severno in južno traso Levstikove poti, sta namenjeni predvsem temu, da spodbudita tiste, ki Levstikove poti še niso obiskali, da to storijo v prihodnje.

Aplikacija O obisku Levstikove poti je namenjena prikazovanju podatkov, pridobljenih s pomočjo vprašalnikov Registracija obiskovalcev Levstikove poti in Ocenjevanje ponudnikov storitev na Levstikovi poti.

Vprašalnik Registracija obiskovalcev Levstikove poti je anonimen in je namenjen spremljanju obiska, iskanju/prepoznavanju različnih tipov obiskovalcev, pridobivanju informacij o prejšnjih obiskih in motivih za obisk ter prikazovanju teh informacij v aplikaciji O obisku Levstikove poti. Obiskovalci ga izpolnijo pred obiskom poti.

Vprašalnik Ocenjevanje ponudnikov storitev na Levstikovi poti je anonimen in je namenjen pridobivanju informacij o zadovoljstvu obiskovalcev s ponudbo različnih storitev, ki jih nudijo domačini na dan organiziranega popotovanja. Obiskovalci ga izpolnijo po obisku poti.

LEVSTIKOVE OBČINE

OBČINA LITIJA

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

tel. 01 896 34 20, www.litija.si, obcina.litija@litija.si

OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI

Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji

tel. 01 896 27 70, www.obcina.smartno.si, info@smartno-litija.si

OBČINA TREBNJE

Goliev trg 5, 8210 Trebnje

tel. 07 348 11 00, www.trebnje.si, obcina.trebnje@trebnje.si

Smo gradbeno podjetje, ki deluje na območju celotne Slovenije tako na področju nizkih, visokih gradenj kot na področju prodaje gradbenega materiala, asfaltnih zmesi, betonskih mešanic ter kamnitih agregatov.

Menimo, da je naša konkurenčna prednost v tem, da smo dinamično podjetje, ki deluje na več področjih in se zlahka prilagodimo najrazličnejšim naročnikom. Vodstvo podjetja skozi ves čas skrbi za nenehni razvoj ter izobraževanje kadra na vseh področjih delovanja. V podjetju imamo vzpostavljene tri lastne laboratorije za izvedbo kontrole kakovosti agregatov, betonskih mešanic ter asfaltnih zmesi, s katerimi zagotavljamo kvalitetno in strokovno izvedbo storitev.

TRGOGRAD, d.o.o., LITIJA, Breg pri Litiji 56, 1270 Litija

info@trgograd.net , www.trgograd.net

PRIREDITELJ

ZAVOD LEVSTIKOVA POT

Sevno 44, 1276 Primskovo

www.levstik.si, www.levstik.info, info@levstik.si

© Vse pravice pridržane | Tridea d.o.o., Podkraj pri Zagorju 3A, 1410 Zagorje ob Savi